Finansiella rapporter

Här hittar du finansiella rapporter från Byggmax. Med anledning av Byggmax arbete med hållbar utveckling trycker vi inte upp årsredovisningar och delårsrapporter utan de finns endast att tillgå i pdf-format.

15 April 2020
Byggmax Groups årsredovisning 2019
Byggmax Groups årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig för nedladdning på koncernens hemsida på www.byggmax.se.
   
Denna information är sådan information som Byggmax Group AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2020 kl.10:00 CET
 
Ladda ner

Om ni har frågor så kontakta oss
Helena Nathhorst 
CFO Byggmax Group
+46 (0) 76 119 00 40