Styrelsen

StyrelsenStyrelsen

Byggmax Group AB (publ) styrelse består av åtta ledamöter, inklusive styrelseordföranden Anders Moberg. Styrelsen består av följande personer:

 

  • Anders Moberg (Styrelseordförande)
  • Daniel Mühlbach
  • Kjersti Hobøl
  • Gunilla Spongh
  • Lars Ljungälv
  • Catarina Fagerholm
  • Andréas Elgaard

Anders-MobergAnders-Moberg

Anders Moberg (Född: 1950)

Styrelseledamot sedan 2006. Styrelseordförande sedan 2015.

Bakgrund: Tidigare ledamot i styrelsen för Velux A/S och ICA AB samt koncernchef för IKEA-koncernen, Royal Ahold N.V och Majid Futtaim Group LLC.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ZetaDisplay AB, Hema B.V., ITAB AB, Christ GmbH, BoConcept A/S och Bergendahl & Son AB.

Aktieinnehav i Byggmax: Äger inga aktier, men är genom sin kapitalförsäkring exponerad mot 450 000 aktier i Byggmax Group AB (publ).

Anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Daniel-MulbachDaniel-Mulbach

Daniel Mühlbach (Född: 1974)

Styrelseledamot sedan 2015. Civilingenjörsexamen från Luleå Tekniska Universitet.

Bakgrund: För närvarande verksställande direktör i FootWay Group AB (publ). Dessförinnan verkställande direktör inom Lensway Group mellan 1999 och 2010.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Footway Group AB (publ).

Aktieinnehav i Byggmax: 6 000 aktier i Byggmax Group AB (publ).

Anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

KjerstiKjersti

Kjersti Hobøl (Född: 1961)

Styrelseledamot sedan 2019. Utbildad vid BI Norwegian Business School.

Bakgrund: Verkställande direktör Nille AS. Tidigare bl.a. verkställande direktör Kid ASA, styrelseledamot Expert AS och Kid Interiør AS samt bankchef DNB.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i XXL, Elektroimportøren och Aspelin Ramm.

Aktieinnehav i Byggmax: 0 aktier i Byggmax Group AB (publ).

Anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Mikeal-NormanMikeal-Norman

Gunilla Spongh (Född: 1966)

Styrelseledamot sedan 2019. Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola.

Bakgrund: Tidigare bl.a. finansdirektör (CFO) Preem Aktiebolag (publ), styrelseledamot B&B Tools AB (publ) samt chef för internationella affärer och finansdirektör (CFO) Mekonomen AB (publ).

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Pierce Holding AB, Swedish Stirling AB (publ), Momentum Group AB (publ), AQ Group AB (publ), SSG Partners A/S, Infranord AB, Lernia AB och Systemair Aktiebolag (publ).

Aktieinnehav i Byggmax: 2 400 aktier i Byggmax Group AB (publ).

Anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Lars Ljungälv (Född: 1969)

Styrelseledamot sedan 2020. Civilekonomexamen vid Lunds universitet.

Bakgrund: För närvarande verkställande direktör och koncernchef på Bergendahl & Son AB. Tidigare bl.a. regionbankschef och global chef för stora företag och institutioner på Swedbank AB (publ) och verkställande direktör och koncernchef på Sparbanken Öresund AB (publ).

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Ikano Bank AB (publ), Annehem Fastigheter AB (publ).

Aktieinnehav i Byggmax: 10 000 aktier i Byggmax Group AB (publ).

Anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Catarina Fagerholm (Född: 1963)

Styrelseledamot sedan 2021. Civilekonomexamen vid Handelshögskolan Helsingfors. 

Bakgrund: Tidigare verkställande direktör för Instru Optiikka Oy, verkställande direktör för BSH Kodinkoneet Oy och medlem av ledningsgruppen i BSH Hausgeräte Nothern Europe, chefsbefattningar inom Electrolux/AEG däribland landchef AEG Household appliances i Finland och Ryssland och flertalet befattningar inom Amer Group Ltd.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Attendo AB (publ), Restel Oy och CapMan Oyj.

Aktieinnehav i Byggmax: 2 000 aktier i Byggmax Group AB (publ).

Anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Andréas Elgaard (Född: 1972)


Styrelseledamot sedan 2021. Civilekonomexamen vid Lunds tekniska högskola.

Bakgrund: För närvarande verkställande direktör på ITAB Shop Concept AB. Har tidigare haft olika ledande befattningar inom IKEA, Ballingslöv, Sperian, Icopal och Saint-Gobain Isover.

Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag inom ITAB-koncernen

Aktieinnehav i Byggmax: 0 aktier i Byggmax Group AB (publ).

Anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.