Styrelsen

StyrelsenStyrelsen

Byggmax Group AB (publ) styrelse består av sju ledamöter, inklusive styrelseordföranden Anders Moberg. Styrelsen består av följande personer:

 

  • Anders Moberg (Styrelseordförande)
  • Daniel Mühlbach
  • Kjersti Hobøl
  • Gunilla Spongh
  • Lars Ljungälv
  • Catarina Fagerholm
  • Andréas Elgaard

Anders-MobergAnders-Moberg

Anders Moberg 

Styrelseordförande sedan 2006.

Född: 1950.
Bakgrund: Ledamot i styrelsen för bland annat ICA, Husqvarna och OBH Nordica samt koncernchef för IKEA-koncernen, Royal Ahold och Majid Al Futtaim Group.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ITAB, BoConcept Bergendahl & Son, Viva Wine och City Gross.
Aktieinnehav: 550 000 aktier.

Daniel-MulbachDaniel-Mulbach

Daniel Mühlbach 

Styrelseledamot sedan 2015.
Född: 1974.

Civilingenjörsexamen från Luleå Tekniska universitet.
Bakgrund: Vd och delägare i FootWay Group. Tidigare verksam som vd Lensway Group.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Footway Group.
Aktieinnehav: 6 000 aktier.

KjerstiKjersti

Kjersti Hobøl

Styrelseledamot sedan 2019.
Född: 1961.
Utbildad vid BI Norwegian Business School.
Bakgrund: Vd Nille. Tidigare vd Kid ASA, styrelseledamot
Expert och Kid Interiør samt bankchef DNB.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i XXL, Elektroimportøren,
Axer och Aspelin Ramm.
Aktieinnehav: Noll aktier.

Mikeal-NormanMikeal-Norman

Gunilla Spongh

Styrelseledamot sedan 2019.
Född: 1966.
Civilingenjör industriell ekonomi, Linköpings
Tekniska högskola.
Bakgrund: Tidigare bl.a. CFO Preem samt CFO och
chef för internationella affärer Mekonomen.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot
Pierce Group, Momentum Group, AQ
Group, Lernia, Systemair, Swedish Stirling, Meds
Apotek ViaCon, Consivo Group samt styrelseordförande
Bluefish Pharmaceuticals.
Aktieinnehav: 6 000 aktier.

Lars Ljungälv

Styrelseledamot sedan 2020.
Född: 1969.
Civilekonom Lunds universitet.
Bakgrund: Vd och koncernchef Bergendahl & Son.
Tidigare bl.a. global chef för stora företag och institutioner
på Swedbank och vd och koncernchef på
Sparbanken Öresund.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot
Ikano Bank och i Annehem Fastigheter.
Aktieinnehav: 30 000 aktier.

Catarina Fagerholm

Styrelseledamot sedan 2021.
Född: 1963.
Civilekonomexamen Handelshögskolan
Helsingfors.
Bakgrund: Tidigare vd Instru Optiikka, vd BSH Kodinkoneet
Oy. Chefsbefattningar inom Electrolux/AEG och
inom Amer Group.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Attendo, Restel,
CapMan och Lekolar.
Aktieinnehav: 10 000 aktier.

Andréas Elgaard

Styrelseledamot sedan 2021.
Född: 1972.
Civilingenjör vid Lunds tekniska högskola.
Bakgrund: Vd på ITAB Shop Concept. Tidigare olika
ledande befattningar inom IKEA, Ballingslöv, Sperian,
Icopal och Saint-Gobain Isover.
Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag inom ITABkoncernen
Aktieinnehav: Noll aktier.