Kalender

KalenderKalender

I kalendern kan du enkelt hitta datum för tysta perioder och finansiella rapporter. Under tysta perioder träffar Byggmax representanter inte analytiker, investerare eller finansiell media. 

Fjärde kvartalet 2019   28 januari 2020
Första kvartalet 2020 21 april 2020 
Årsstämma  6 maj 2020
Andra kvartalet 2020   15 juli 2020
Tredje kvartalet 2020 21 oktober 2020

Byggmax iakttar en tyst period på 30 dagar före publiceringen av sina delårs- och bokslutsrapporter. Under denna period svarar Byggmax inte på frågor om eller kommenterar på den finansiella utvecklingen.

Ett möte med de analytiker som följer bolaget hålls samma dag som rapporten presenteras.

En telefonkonferens på engelska hålls samma dag som rapporten publiceras (ett pressmeddelande om tid för denna telefonkonferens publiceras inför rapport).

Frågor
Har du frågor kring detta kontakta:
Helena Nathhorst
CFO Byggmax Group
+46 (0) 76 119 00 40