Kalender

I kalendern kan du enkelt hitta datum för tysta perioder och finansiella rapporter. Under tysta perioder träffar Byggmax representanter inte analytiker, investerare eller finansiell media. 

Tredje kvartalet 2022 20 oktober 2022
Fjärde kvartalet 2022 31 januaru 2023
Första kvartalet 2023 25 april 2023

Byggmax iakttar en tyst period på 30 dagar före publiceringen av sina delårs- och bokslutsrapporter. Under denna period svarar Byggmax inte på frågor om eller kommenterar på den finansiella utvecklingen.

Ett möte med de analytiker som följer bolaget hålls samma dag som rapporten presenteras.

En telefonkonferens på engelska hålls samma dag som rapporten publiceras (ett pressmeddelande om tid för denna telefonkonferens publiceras inför rapport).

Frågor
Har du frågor kring detta kontakta:
Helena Nathhorst
CFO Byggmax Group
46 (0) 76 119 00 40