Ledande befattningshavare

Ledande befattningshavareLedande befattningshavare

Byggmax ledningsgrupp består av:

- Mattias Ankarberg, VD & Koncernchef Byggmax Group
- Helena Nathhorst, CFO Byggmax Group
- Per Haraldsson, Inköpschef Byggmax Group
- Sara König, Expansionschef Byggmax Group
- Oskar Röös, Chief Information Officer Byggmax Group
- Oscar Tjärnberg, VD Skånska Byggvaror
- Johan Quist, Chef Byggmax Head of Store development
- Marcus Essesjö, Country Manager Byggmax Sverige
- Aleksi Virkkunen, Country Manager Byggmax Finland
- Niklas Hamberg, Chef Supply Chain Byggmax Group
- Mikael Bengtsson, Country Manager Byggmax Norge

MattiasMattias

Mattias Ankarberg (född 1976)

VD & Koncernchef Byggmax Group sedan november 2016. Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare i flera ledande roller på H&M, senast som medlem i koncernledningen med globalt ansvar för försäljning och marknadsföring, och konsult på McKinsey & Company i Sverige och USA. 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Thule Group.
Aktieinnehav i Byggmax: 95 000 aktier samt 800 000 teckningsoptioner.

Helena Nathhorst (född 1967) 

CFO Byggmax Group sedan december 2019. Civilekonomexamen från Uppsala Universitet. Tidigare CFO i Addnode Group och Teracom Boxer Group samt rådgivning i samband med företagsförvärv på KPMG. 

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag,
Aktieinnehav i Byggmax: 9000 aktier.

PerPer

Per Haraldsson (född 1974) 

Inköpschef Byggmax Group sedan 2013. Inom Byggmax sedan 2008. Civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola. Tidigare affärsområdeschef på Rusta.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Byggmax: 58 965 aktier, 160 000 teckningsoptioner samt genom en kapitalförsäkring exponerad mot ytterligare 
75 850 aktier.

SarahSarah

Sarah König (född 1974)

Expansionschef Byggmax Group sedan oktober 2017. Jurist utbildad vid Stockholms Universitet. Tidigare Uthyrningschef på Steen & Ström, Fastighets- och Etableringschef på RNB Retail and Brands samt flera roller inom Jones Lang LaSalle och Tenant & Partner.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag
Aktieinnehav i Byggmax: Inga aktier, 80 000 teckningsoptioner.

OscarOscar

Oscar Tjärnberg (född 1972)

VD i Skånska Byggvaror Group AB och ingår i koncernledningen för Byggmax Group AB från 2 oktober 2017. Civilingenjör från Luleå Tekniska Universitet. Tidigare VD för Lekmer, VD för inkClub, Head of Online för Telenor Sverige, CSO och COO för Lensway.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Granit Funktion & Förvaring AB.
Aktieinnehav i Byggmax: 28 336 aktier, 80 000 teckningsoptioner.

OskarOskar

Oskar Röös (född 1978)

Chief Information Officer Byggmax Group sedan 2018. Civilekonom från Uppsala universitet med en examen i data- och systemvetenskap från Stockholms universitet. Tidigare Chief Information Officer på Espresso House Group.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Byggmax: inga aktier, 80 000 teckningsoptioner.

MarcusMarcus

Marcus Essesjö (född 1983)

Country Manager Byggmax Sverige sedan april 2017. Master of Business Administration (anglosaxisk examen), University of Stirling i Skottland. Tidigare i flera ledande roller inom försäljning samt marknadsföring på Åhléns och Media Markt.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag
Aktie innehav i Byggmax: 9 000 aktier samt 120 000 teckningsoptioner.

JohanJohan

Johan Quist (född 1985)

Chef Byggmax Head of Store development sedan 2017. Head of E-commerce sedan 2019. Inom Byggmax sedan 2011. Internationell inköpare från Stockholm internationella Handelsskola. Tidigare Kategorichef på Byggmax.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag
Aktie innehav i Byggmax: 1 725 aktier samt 50 000  teckningsoptioner.

AleksiAleksi

Aleksi Virkkunen (född 1975)

Country Manager Byggmax Finland sedan 2015. Inom Byggmax sedan 2015. Ekonomie magisterexamen (EM) från Helsingfors Handelshögskolan. Tidigare Store Intensity Manager på Rautakesko.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Byggmax: inga aktier.

Niklas HambergNiklas Hamberg

Niklas Hamberg (född 1983) 

Chef Supply Chain Byggmax Group sedan 2017. Inom Byggmax sedan 2009. Civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola.

Övriga uppdrag:  Styrelsesuppleant Sierra Blue Invest AB Aktieinnehav i Byggmax: 798 aktier, 95 000 teckningsoptioner

AleksiAleksi

Mikael Bengtsson (född 1966)

Country Manager och expansionsansvarig Byggmax Norge sedan 2019. Arbetat på Byggmax sedan 1999. Socialpedagog utbildning från Högskolan i Jönköping. Tidigare Affärschef Byggmax Norden, utbildare i ledarskap.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Byggmax: 20 000 aktier

Adressuppgifter
Adressen till ledande befattningshavare är Byggmax, Box 6063, 171 06 Solna, Sverige.