Byggmax Digital Capital Markets Day 2021

Byggmax digitala kapitalmarknadsdag den 23 mars behandlade Byggmax position och ambitioner framåt, samt hur Byggmax påverkas av några av vår tids största trender: lågpris, hemmet och e-handel.

Här finns en inspelning av sändningen samt presentationen från dagen. Eftersom vi fick in så många frågor under eventet kommer även en extra Q&A att publiceras på hemsidan inom kort.

För investerare

Har du Byggmaxaktier? Eller är du sugen på att köpa? Oavsett vilket så är våra investerarsidor till för att du lätt ska kunna hitta finansiell infomration om Byggmax som kan underlätta bedömningen av Byggmaxaktien som placering. Hör av dig om du har frågor eller synpunkter. 

Om ni har frågor så kontakta oss
Helena Nathhorst 
CFO Byggmax Group
+46 (0) 76 119 00 40
InvesterareInvesterare

Har du Byggmaxaktier? Eller är du sugen på att köpa? Oavsett vilket så är våra investerarsidor till för att du lätt ska kunna hitta finansiell infomration om Byggmax som kan underlätta bedömningen av Byggmaxaktien som placering. Hör av dig om du har frågor eller synpunkter. 

Om ni har frågor så kontakta oss
Helena Nathhorst 
CFO Byggmax Group
+46 (0) 76 119 00 40