Styrelsen

StyrelsenStyrelsen

Byggmax Group AB (publ) styrelse består av åtta ledamöter, inklusive styrelseordföranden Anders Moberg. Styrelsen består av följande personer:

- Anders Moberg (Styrelseordförande)
- Anders Berg
- Daniel Mühlbach
- Gunilla Spongh
- Hannele Kemppainen
- Kjersti Hobøl
- Lars Ljungälv

Anders-MobergAnders-Moberg

Anders Moberg (Född: 1950)
Styrelseledamot sedan 2006.

Bakgrund: Tidigare ledamot i styrelsen för Velux A/S och ICA AB samt koncernchef för IKEA-koncernen, Royal Ahold N.V och Majid Futtaim Group LLC.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ZetaDisplay AB, Hema B.V., ITAB AB, Christ GmbH, BoConcept A/S och Bergendahl & Son AB.

Aktieinnehav i Byggmax: Äger inga aktier, men är genom sin kapitalförsäkring exponerad mot 350 000 aktier i Byggmax Group AB (publ).

Anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Daniel-MulbachDaniel-Mulbach

Daniel Mühlbach (Född: 1974)
Styrelseledamot sedan 2015. Civilingenjörsexamen från Luleå Tekniska Universitet.

Bakgrund: För närvarande verksställande direktör i FootWay Group AB (publ). Dessförinnan verkställande direktör inom Lensway Group mellan 1999 och 2010.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Footway Group AB (publ).

Aktieinnehav i Byggmax: 6 000 aktier i Byggmax Group AB (publ).

Anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Hanne-KampHanne-Kamp

Hannele Kemppainen (Född: 1970) 
Styrelseledamot sedan 2015. Kandidatexamen i internationella affärer/internationell marknadsföring från American College of Switzerland i Schweiz.

Bakgrund: För närvarande general manager för Colgate Palmolive Finland och dessförinnan country manager för Colgate Palmolive Finland. Hannele har tidigare varit verksam inom Procter & Gamble mellan 1991 och 2005 och inom Reckitt Benckiser som country manager och head of trade marketing mellan 2005 och 2010.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och ordförande i Finnish Cosmetic Toiletries and Laundry Association.

Aktieinnehav i Byggmax: 0 aktier i Byggmax Group AB (publ).

Anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

KjerstiKjersti

Kjersti Hobøl (Född: 1961)
Styrelseledamot sedan 2019. Utbildad vid BI Norwegian Business School.

Bakgrund: Verkställande direktör Nille AS. Tidigare bl.a. verkställande direktör Kid ASA, styrelseledamot Expert AS och Kid Interiør AS samt bankchef DNB.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Møbelringen AS, Cosmetic Group och Mestergull AS.

Aktieinnehav i Byggmax: 0 aktier i Byggmax Group AB (publ).

Anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Lottie-SvedenstedtLottie-Svedenstedt

Anders Berg (Född: 1972)
Styrelseledamot sedan 2019.  Master of Science in Industrial Engineering and Management, Luleå Tekniska Universitet.

Bakgrund: Executive Vice President Americas, DIAB Group, USA, External Advisor Odin Fonder samt uppdrag inom ramen för Backgatan Industri AB. Tidigare bl.a. verkställande direktör och koncernchef Lindab, Vice President SSAB i regionen Asia Pacific samt verkställande direktör och koncernchef för Plannja.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Cimco Marine AB (publ) och Runway Safe Sweden AB. Styrelseledamot i Symbrio AB.

Aktieinnehav i Byggmax: 0 aktier i Byggmax Group AB (publ).

Anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Mikeal-NormanMikeal-Norman

Gunilla Spongh (Född: 1966)
Styrelseledamot sedan 2019. Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola.

Bakgrund: Tidigare bl.a. finansdirektör (CFO) Preem Aktiebolag (publ), styrelseledamot B&B Tools AB (publ) samt chef för internationella affärer och finansdirektör (CFO) Mekonomen AB (publ).

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Pierce Holding AB, Swedish Stirling AB (publ), Momentum Group AB (publ), AQ Group AB (publ), SSG Partners A/S, Infranord AB, Lernia AB och Systemair Aktiebolag (publ).

Aktieinnehav i Byggmax: 2 400 aktier i Byggmax Group AB (publ).

Anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Lars Ljungälv (Född: 1969)
Styrelseledamot sedan 2020. Civilekonomexamen vid Lunds universitet.

Bakgrund: För närvarande verkställande direktör och koncernchef på Bergendahl & Son AB. Tidigare bl.a. regionbankschef och global chef för stora företag och institutioner på Swedbank AB (publ) och verkställande direktör och koncernchef på Sparbanken Öresund AB (publ).

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Ikano Bank AB (publ) samt styrelseordförande i flera dotterbolag inom Bergendahlskoncernen samt i System Engineering Solutions 37 (SES37) AB.

Aktieinnehav i Byggmax: 0 aktier i bolaget.

Anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Per-StrömbergPer-Strömberg

Per Strömberg (Född: 1963)
Styrelseledamot sedan 2018. Civilekonom.

Bakgrund: Sedan 2012 verkställande direktör och koncernchef i ICA Gruppen. Har dessförinnan varit verkställande direktör i Lantmännen 2007-2012 och i Sardus 2006-2007 samt chef för Kraft Foods Sweden 2003-2006.

Övriga uppdrag: Per är styrelseledamot i Consumer Goods Forum samt industriell rådgivare åt Segulah.

Aktieinnehav i Byggmax: 13.000 aktier i Byggmax Group AB (publ).

Anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Ulrika-EliassonUlrika-Eliasson

Ullrika Eliasson (Född: 1967)
Styrelseledamot sedan 2016. Leadership Development Program vid Harvard 2014 samt studier vid Nordic Business Institute i Växjö.

Bakgrund: T.o.m 2018 Vice President Category and Sourcing vid OneMed Group och har tidigare varit Director, Head of Category Management vid Staples Europe. Har tidigare varit verksam som Assortment and Purchasing Director vid Kronans Droghandel och Supply Chain Manager vid Apoteket AB.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav i Byggmax: 0 aktier i Byggmax Group AB (publ).

Anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till de större aktieägarna.