Regulatoriska pressmeddelanden

Här kan du ta del av Byggmax regulatoriska pressmeddelanden. Det vill säga pressreleaser med finansiell information som kan vara kursdrivande. Övriga pressmeddelanden hittar du under rubriken Icke regulatoriska pressmeddelanden.

31 May 2022
Nytt antal aktier och röster i Byggmax Group AB
Antalet aktier och röster i Byggmax Group AB har minskat med 2 374 000 till följd av minskning av bolagets aktiekapital genom indragning av totalt 2 374 000 aktier. Indragningen av aktier har skett enligt beslut fattat av årsstämman den 5 maj 2022 och avsåg egna aktier som innehades av bolaget till följd av tidigare återköp.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 58 625 045 aktier och röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 20 333 015,01 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Ankarberg, CEO

Tel: 076-119 09 85

E-post: [email protected]

Helena Nathhorst, CFO

Tel: 076-119 00 40

E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Byggmax Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2022 kl. 17.00.