Regulatoriska pressmeddelanden

Här kan du ta del av Byggmax regulatoriska pressmeddelanden. Det vill säga pressreleaser med finansiell information som kan vara kursdrivande. Övriga pressmeddelanden hittar du under rubriken Icke regulatoriska pressmeddelanden.

11 June 2019
Nyckelpersoner i Byggmax-koncernen förvärvar teckningsoptioner
Pressmeddelande 2019-06-11 kl 08:00
Nyckelpersoner i Byggmax-koncernen förvärvar 920 000 teckningsoptioner i det nyligen beslutade incitamentsprogrammet 2019/2024.
På årsstämman den 9 maj 2019 beslutades om ett incitamentsprogram, innefattande riktad nyemission av teckningsoptioner till dotterbolaget Byggmax AB för vidareöverlåtelse till nyckelpersoner inom Byggmax-koncernen till marknadsvärde. Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 10 juni 2024 till och med den 9 december 2024 till teckning av en (1) ny aktie i Byggmax Group AB (publ) till en teckningskurs om 47,40 kronor. Enligt beslutet får tolv (12) nyckelpersoner inom Byggmax-koncernen möjlighet att förvärva upp till sammanlagt 1 280 000 teckningsoptioner.

Överlåtelse av 920 000 teckningsoptioner har nu genomförts till deltagare i incitamentsprogrammet.
Ladda ner