Regulatoriska pressmeddelanden

Här kan du ta del av Byggmax regulatoriska pressmeddelanden. Det vill säga pressreleaser med finansiell information som kan vara kursdrivande. Övriga pressmeddelanden hittar du under rubriken Icke regulatoriska pressmeddelanden.

29 May 2019
Byggmax Group utser Karl G Lindström till interim CFO
Pressmeddelande 2019-05-29 kl 08:55
Byggmax Group har utsett Karl G Lindström till interim CFO från och med den 1 augusti 2019. 
Som tidigare kommunicerats lämnar Byggmax CFO Pernilla Walfridsson sin tjänst för nya utmaningar. Mot denna bakgrund har Byggmax Group utsett Karl G Lindström till interim CFO. Karl har lång och gedigen erfarenhet som CFO, inklusive för svenska börsnoterade bolag. Hans senaste uppdrag inkluderar CFO för Recipharm, under delar av 2018, och CFO för Mekonomen, under delar av 2017.

Karl börjar sitt arbete hos Byggmax under juni, och tillträder som interim CFO den 1 augusti. Rekryteringsprocessen efter en ny CFO pågår. 

Denna information är sådan som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019 kl. 8:55 CET.
Ladda ner