Regulatoriska pressmeddelanden

Här kan du ta del av Byggmax regulatoriska pressmeddelanden. Det vill säga pressreleaser med finansiell information som kan vara kursdrivande. Övriga pressmeddelanden hittar du under rubriken Icke regulatoriska pressmeddelanden.

18 April 2019
RÄTTELSE: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2019
Pressmeddelande 2019-04-18 kl 16:00
Hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning saknades i det pressmeddelande som publicerades den 17 april 2019 kl. 08:00 CET. Korrekt hänvisning återfinns nedan.
Delårsrapport januari - mars 2019

Första kvartalet innebar en bra start på året: försäljning och lönsamhet ökade, både bruttomarginal och kostnadskontroll var starka, marknaden växte och Byggmax fortsatte ta andelar. Väderförutsättningarna var bättre än föregående år, även om inte lika gynnsamma som 2017.

Första kvartalet 2019:

•Nettoomsättningen ökade med 7,5 procent till 715,4 Mkr (665,2)

•Bruttomarginalen ökade till 33,4 procent (32,0 procent)

•EBITA marginalen exkl. engångsposter förbättrades till -10,9 procent (-14,6 procent)  

Denna information är sådan som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 april 2019 kl. 08:00 CET.

Delarsrapport januari - mars 2019 (https://mb.cision.com/Public/109/2792374/8a770109ff17f163.pdf)