Regulatoriska pressmeddelanden

Här kan du ta del av Byggmax regulatoriska pressmeddelanden. Det vill säga pressreleaser med finansiell information som kan vara kursdrivande. Övriga pressmeddelanden hittar du under rubriken Icke regulatoriska pressmeddelanden.

2 July 2021
Byggmax förvärvar Right Price Tiles, ledande norsk lågprisaktör inom kakel & klinker
Byggmax Group förvärvar den norska lågprisaktören Right Price Tiles och planerar fortsatt tillväxt inom kakel och klinker och nya konceptbutiker i Byggmax varumärke. Right Price Tiles är ett norskt ägarlett lågpriskoncept fokuserat på modernt kakel, klinker och tillbehör till bästa pris, med en lång historik av lönsam organisk tillväxt. 2020 uppgick försäljningen till NOK 300m och EBITDA 34m (exkl. IFRS16). Förvärvet ger Byggmax tillgång till en ledande produktportfölj av egna varumärken och djup kompetens inom kakel och klinker, vilket Byggmax avser använda för fortsatt tillväxt under Byggmax varumärke. Lågpristrenden är stark och växande i alla nordiska länder, och transaktionen stärker Byggmax ledande lågprisposition. Transaktionen förutsätter sedvanliga villkor för slutförande och godkännande av norska konkurrensmyndigheter.
Byggmax Group är en nordisk lågprisaktör i gör-det-själv-branschen med försäljning om SEK 6.8 mdr 2020. Koncernen driver 175 Byggmax-butiker och e-handel utgör 22% av koncernens försäljning. Byggmax moderna lågpriskoncept är baserat på utvalda kvalitetsprodukter till bästa pris, moderna butiker nära kundernas hem, och en ledande e-handel.

Byggmax förvärvar Contera Group, ägare till detaljhandelskonceptet Right Price Tiles med 14 butiker (av vilka två franchise) och en liten snabbväxande e-handel i Norge. Contera Group är också en direkt importör av kakel, klinker och relaterade produkter. Produkterbjudandet är byggt på modernt designade kakel, klinker och tillbehör, med ytterligare försäljning inom badrum och golv. Precis som Byggmax erbjuder Right Price Tiles kvalitetsprodukter till bästa möjliga pris – och samma pris för alla. Kakel- och klinkerportföljen är i stort komplementär till Byggmax nuvarande erbjudande.

Contera Group (Right Price Tiles) grundades 2005 med en första butik i Oslo, och har en lång historik av lönsam organisk tillväxt. För det finansiella året 2020 uppgick försäljningen till NOK 300m och EBITDA 34m (exkl. effekter av IFRS16). Byggmax köpeskilling uppgår till ett initialt belopp om NOK 175m och ytterligare köpeskilling baserat på framtida utveckling om maximalt NOK 110m, totalt maximalt Enterprise Value på NOK 285m.

“Vi är väldigt imponerade av verksamheten som Per-Christian, Kim och Ivar har byggt, och den passar väl med Byggmax”, säger Mattias Ankarberg, VD för Byggmax Group. ”Right Price Tiles är kanske den mest framgångsrika kakel- och klinkeraktören i Norden, och vinner konsumenter med en formel vi älskar – djup produktkompetens och inspirerande design till bästa pris. I tillägg till en gemensam tro på lågpris har vi liknande företagskulturer, och vi ser mycket fram emot att jobba tillsammans”.

Mattias Ankarberg tillägger: “Lågpris är en av de starkaste trenderna på den nordiska marknaden.  Vi tar nu tillsammans tillväxtresan till en ny och nordisk nivå, under Byggmax varumärke. Vi börjar med att erbjuda Right Price Tiles produkter genom Byggmax e-handel och i utvalda butiker, innan vi expanderar med kakel- och klinkerfokuserade konceptbutiker utanför Norge i Byggmax varumärke.”

Per-Christian Teie, grundare och VD för Contera Group, kommenterar: ”Vi är glada att lämna över ägarskapet till Byggmax, som kan lågprisbranschen och har resurser och kompetens för att stödja våra tillväxtambitioner. Även om vi byggt en fin position i Norge finns mycket potential kvar, och såklart i Norden. Att få in en tillväxtorienterad ägare är också positivt för våra anställda, och vi ser fram emot nästa fas.”

Transaktionen förutsätter sedvanliga villkor för slutförande och godkännande av norska konkurrensmyndigheter.

Den förvärvade verksamheten kommer rapporteras som en del av segmentet Byggmax.

 

För frågor, vänligen kontakta:

Mattias Ankarberg, VD

email: [email protected] telefon: +46 76 119 0985

Helena Nathhorst, CFO

email: [email protected] telefon: +46 76 119 0040

 

Denna information är sådan information som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2021 kl. 8:00 CET.
Ladda ner