Regulatoriska pressmeddelanden

Här kan du ta del av Byggmax regulatoriska pressmeddelanden. Det vill säga pressreleaser med finansiell information som kan vara kursdrivande. Övriga pressmeddelanden hittar du under rubriken Icke regulatoriska pressmeddelanden.

17 July 2019
BYGGMAX GROUP UTSER HELENA NATHHORST TILL NY CFO
Pressmeddelande 2019-07-17 kl 08:55
Byggmax Group har utsett Helena Nathhorst till ny CFO. Helena Nathhorst är idag CFO för Addnode Group. 
Före rollen som CFO på Addnode Group var Helena Nathhorst CFO för Teracom Group. Helena Nathhorst har också haft en lång karriär inom KPMG, där hon arbetat med revision och senare även rådgivning i samband med företagsförvärv. Hon har en civilekonomexamen från Uppsala universitet.

 – Jag är jätteglad att få hälsa Helena välkommen till Byggmax Group. Hennes gedigna erfarenheter som CFO och av att utveckla verksamheter, i kombination med hennes positiva personlighet, gör att hon blir ett starkt tillskott till vår ledningsgrupp, säger Mattias Ankarberg, VD för Byggmax Group.  

Helena Nathhorst kommer att ingå i Byggmax koncernledning och tillträder befattningen senast den 15 januari 2020. Helena Nathhorst ersätter Karl G Lindström som tillträder rollen som interim CFO den 1 augusti 2019. 

Denna information är sådan som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 kl. 8:55 CET.
Ladda ner