Regulatoriska pressmeddelanden

Här kan du ta del av Byggmax regulatoriska pressmeddelanden. Det vill säga pressreleaser med finansiell information som kan vara kursdrivande. Övriga pressmeddelanden hittar du under rubriken Icke regulatoriska pressmeddelanden.

18 December 2020
Byggmax expanderar till Danmark, med fokus på e-handel
Byggmax Group etableras på den danska marknaden i januari 2021 genom en kombination av e-handel och förvärv av existerande lönsamma butiker. Byggmax Group förvärvar Næstved Lavpristræ A/S (“NLT”), ett ägarlett lågpriskoncept i gör-det-själv-branschen med försäljning på ca DKK 125m varav ca 30 procent från e-handel. I tillägg etableras en e-handel under Byggmax varumärke, som erbjuder ytterligare produktkategorier, under första kvartalet 2021. Etableringen i Danmark ger Byggmax närvaro i alla fyra nordiska länder och ett fotfäste för ytterligare expansion.
Byggmax Group är en lågprisaktör i gör-det-själv-branschen med omsättning på SEK 6,5 miljarder och en närvaro i Sverige, Norge och Finland. Koncernen driver 170 Byggmax-butiker och e-handel utgör ca 20 procent av koncernens försäljning. Under 2020 har Byggmax fortsatt utvecklingen mot ett modernt lågpriskoncept, med uppgraderade butiker nära kundernas hem och en ledande e-handel.

NLT driver fyra butiker på Själland och en snabbväxande e-handel som nu utgör nästan 30 procent av omsättningen, väl över branschens genomsnitt. Liksom Byggmax är NLT fokuserat på byggmaterial, t ex trä, sten, färg och verktyg, och säljer främst till konsumenter. Överlappet i produktkategorier och leverantörer med Byggmax är högt och Byggmax kommer kunna försörja den danska marknaden genom nuvarande leverantörskedja och lagerstruktur.

NLT har en historik av organisk tillväxt till god lönsamhet. För det finansiella året 2020 förväntar företaget en försäljning på ca DKK 125m. Byggmax köpeskilling motsvarar ett maximalt värde (”enterprise value”) på DKK 40m, av vilket DKK 20m utgörs av initial köpeskilling och resterande baserat på utvecklingen i 2021 och 2022.

”Vi är imponerade av verksamheten som Christian och Michael har byggt upp, och den passar väldigt väl med Byggmax”, säger Mattias Ankarberg, VD för Byggmax Group. ”Vi säljer samma sorts produkter till samma sorts kunder. Lågpris är alltid en stark position, och vi tror starkt på en integrerad modell som kombinerar det bästa av butiker och e-handel. Danska konsumenter är prismedvetna, vilket passar oss bra, och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Christian och Michael med att både förbättra NLTs verksamhet och expandera vidare i Danmark”.

Mattias Ankarberg tillägger: ”Vi etablerar oss nu på vår tredje marknad utanför Sverige och har byggt upp kunskap om hur vi lyckas bäst. Vi har stark tilltro att förvärv av ett mindre Byggmax-likt företag och ett stort e-handelsfokus är ett framgångsrecept.”Christian och Michael Ravn, grundare och nuvarande ägare av NLT, kommenterar: ”Vi är glada att lämna över ägarskapet till Byggmax, som kan den här branschen och hur den här typen av verksamhet bedrivs. Att få in en tillväxtorienterad ägare är också positivt för våra anställda. Vi ser fram emot att ta resurserna från ett större företag till Danmark, och öka tillväxttakten med både utökad e-handel och nya butiker.” 

 

För frågor, vänligen kontakta:

Mattias Ankarberg, VD

email: [email protected] telefon: +46 76 119 0985

Helena Nathhorst, CFO

email: [email protected] telefon: +46 76 119 0040

 

Denna information är sådan information som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2020 kl. 08:45 CET.
Ladda ner