Regulatoriska pressmeddelanden

Här kan du ta del av Byggmax regulatoriska pressmeddelanden. Det vill säga pressreleaser med finansiell information som kan vara kursdrivande. Övriga pressmeddelanden hittar du under rubriken Icke regulatoriska pressmeddelanden.

16 April 2020
Inbjudan till telefonkonferens delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020
Byggmax delårsrapport för första kvartalet 2020 offentliggörs tisdag den 21 april, cirka klockan 08.00.

En telefonkonferens hålls samma dag på engelska, klockan 10.30.

Byggmax VD Mattias Ankarberg  och CFO Helena Nathhorst kommer att presentera resultatet för första kvartalet 2020 och svara på frågor.

 

Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt från 08.30 den 21 april på www.byggmax.se under Finansiell info / Finansiella rapporter.

För att delta i konferensen ring följande nummer:

SE: +46 856642651 PIN: 45940883#
UK: +44 3333000804 PIN: 45940883#

För övriga länder se separat fil

http://events.arkadin.com/ev/docs/NE_W2_TOLL_Events_International_Access_List.pdf

Konferensen finns tillgänglig att lyssna på t.o.m. den 24 april.