Regulatoriska pressmeddelanden

Här kan du ta del av Byggmax regulatoriska pressmeddelanden. Det vill säga pressreleaser med finansiell information som kan vara kursdrivande. Övriga pressmeddelanden hittar du under rubriken Icke regulatoriska pressmeddelanden.

5 July 2021
Resultatet för Byggmax Group’s andra kvartal 2021 väsentligt högre än marknadens förväntningar
Byggmax Group förväntas för andra kvartalet 2021 rapportera ett rörelseresultat väsentligt högre än föregående år och marknadens förväntningar.
Trots exceptionella jämförelsetal med försäljningsökning på 39% under andra kvartalet 2020, förväntas försäljningen under andra kvartalet 2021 ökat ca 13% till drygt SEK 2,8 miljarder drivet av både en stark marknad och starkt presterande organiska tillväxtinitiativ. Ökade råvarupriser har medfört ökande konsumentpriser och påverkat både försäljning och bruttomarginal positivt. Byggmax gynnas också av positionen som ledande lågprisaktör med marknadens lägsta priser, och upplever att fler kunder väljer Byggmax när marknadspriserna ökar.

Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2021 mätt som EBITA förväntas uppgå till ca 450-460 Mkr.

Siffrorna är preliminära och inte reviderade av bolagets revisor. Fullständig information kommer att redovisas i samband med Byggmax Groups ordinarie delårsrapport den 15 juli 2021.

 

För frågor, vänligen kontakta:

Mattias Ankarberg, VD, [email protected], +46 76 119 0985

Helena Nathhorst, CFO, [email protected], +46 76 119 0040

 

Denna information är sådan information som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2021 kl. 8:30 CET.
Ladda ner