Regulatoriska pressmeddelanden

Här kan du ta del av Byggmax regulatoriska pressmeddelanden. Det vill säga pressreleaser med finansiell information som kan vara kursdrivande. Övriga pressmeddelanden hittar du under rubriken Icke regulatoriska pressmeddelanden.

28 May 2021
Nyckelpersoner i Byggmax-koncernen förvärvar teckningsoptioner
Nyckelpersoner i Byggmax-koncernen förvärvar 480 000 teckningsoptioner i det nyligen beslutade incitamentsprogrammet 2021/2026.

På årsstämman den 6 maj 2021 beslutades om ett incitamentsprogram, innefattande riktad nyemission av teckningsoptioner till dotterbolaget Byggmax AB för vidareöverlåtelse till nyckelpersoner inom Byggmax-koncernen till marknadsvärde. Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 15 juni 2026 till och med den 14 december 2026 till teckning av en (1) ny aktie i Byggmax Group AB (publ) till en teckningskurs om 91,20 kronor. Enligt beslutet får tolv (12) nyckelpersoner inom Byggmax-koncernen möjlighet att förvärva upp till sammanlagt 640 000 teckningsoptioner.

Överlåtelse av 480 000 teckningsoptioner har nu genomförts till deltagare i incitamentsprogrammet.
Ladda ner