Regulatoriska pressmeddelanden

Här kan du ta del av Byggmax regulatoriska pressmeddelanden. Det vill säga pressreleaser med finansiell information som kan vara kursdrivande. Övriga pressmeddelanden hittar du under rubriken Icke regulatoriska pressmeddelanden.

18 April 2019
RÄTTELSE: ÅRSREDOVISNING 2018
Pressmeddelande 2019-04-18 kl 16:00
Hänvisning till lagen om värdepappersmarknaden saknades i det pressmeddelande som publicerades den 18 april 2019 kl. 09:00 CET. Korrekt hänvisning återfinns nedan.
Årsredovisning 2018 Byggmax Group AB (publ)

Årsredovisning 2018 Byggmax Group AB (publ)

Denna information är sådan som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2019 kl. 09:00 CET.

Årsredovisning 2018 (https://mb.cision.com/Public/109/2792422/b591de93bbf65267.pdf)