Regulatoriska pressmeddelanden

Här kan du ta del av Byggmax regulatoriska pressmeddelanden. Det vill säga pressreleaser med finansiell information som kan vara kursdrivande. Övriga pressmeddelanden hittar du under rubriken Icke regulatoriska pressmeddelanden.

3 July 2020
Inbjudan till telefonkonferens delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020
Byggmax delårsrapport för andra kvartalet 2020 offentliggörs onsdag den 15 juli, cirka klockan 08.00.
En telefonkonferens hålls samma dag på engelska, klockan 10.30.
Byggmax VD Mattias Ankarberg  och CFO Helena Nathhorst kommer att presentera resultatet för andra kvartalet 2020 och svara på frågor.
Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt från 08.30 den 15 juli på www.byggmax.se under Finansiell info / Finansiella rapporter.
För att delta i konferensen ring följande nummer:
SE: +46 856642651 PIN: 74035282#
UK: +44 3333000804 PIN: 74035282#
För övriga länder se separat fil
https://events-ftp.arkadin.com/ev/docs/NE_W2_TF_Events_International_Access_List.pdf
Konferensen finns tillgänglig att lyssna på t.o.m. den 20 juli. Telefonnummer +46 (0)8 - 519 993 85 kod 301325471#
Ladda ner