Regulatoriska pressmeddelanden

Här kan du ta del av Byggmax regulatoriska pressmeddelanden. Det vill säga pressreleaser med finansiell information som kan vara kursdrivande. Övriga pressmeddelanden hittar du under rubriken Icke regulatoriska pressmeddelanden.

19 March 2020
Rättelse: Saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande - "Byggmax förslag om utdelning på 1,16 kronor per aktie dras tillbaka"
Byggmax Group AB (publ) utfärdar en rättelse av pressmeddelande gällande att Byggmax förslag om utdelning på 1,16 kronor per aktie dras tillbaka, som publicerades idag den 19 mars 2020 kl. 14:30 CET.

 

Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. Följande text skulle ha varit med i pressmeddelandet:
 

"Denna information är sådan information som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 mars 2020 kl. 14:30 CET."