Mer info
Senaste rapporten (2018-04-20)Delårsrapport januari - mars 2018

Regulatoriska pressmeddelanden

1 december 2017

Utnyttjande av teckningsoptioner i Byggmax Group AB (PUBL)

Pressmeddelande 2017-12-01 kl 17:00

Anställda inom Byggmax-koncernen har tecknat aktier i Byggmax Group AB (publ) (”Bolaget”) inom ramen för det incitamentsprogram som etablerades i maj 2013 (TO2 2013/2017), och där perioden för teckning av aktier löpte den 30 maj 2017 – 30 november 2017.

I maj 2013 beslutade Bolaget om ett incitamentsprogram innefattande överlåtelse av teckningsoptioner till nyckelpersoner i Byggmax-koncernen. Vidare emitterades teckningsoptioner utan vederlag till det helägda dotterbolaget Byggmax AB varefter de vidareöverläts till deltagarna i incitamentsprogrammet. 

Incitamentsprogrammet innebar att medarbetare i Byggmax-koncernen erbjöds möjligheten att köpa teckningsoptioner som ger innehavaren rätt att teckna nya aktier i Bolaget till teckningskursen 42,80 kronor per aktie under perioden 30 maj 2017 – 30 november 2017.

När teckningsperioden inleddes den 30 maj 2017 uppgick de anställdas innehav till totalt 262 000 teckningsoptioner. Idag har anställda i Byggmax-koncernen tecknat 6 000 nya aktier inom ramen för incitamentsprogrammet. Tidigare har sammanlagt  256 000 nya aktier tecknats inom ramen för incitamentsprogramet, vilket har offentliggjorts den 2 juni 2017 och den 5 september 2017. Efter den teckning av aktier som redovisats ovan har samtliga teckningsoptioner som innehafts av deltagarna i incitamentsprogrammet från 2013 utnyttjats för teckning av nya aktier.

Genom teckningen av 6 000 nya aktier tillförs Bolaget 256 800 kronor och aktiekapitalet ökar med 2 000 kronor.

Denna information är sådan information som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2017 kl. 17.För mer information, kontakta:

Pernilla Walfridsson, CFO
Tel: 076-119 00 40
E-post: pernilla.walfridsson@byggmax.seOm Byggmax Group

I Byggmax Group ingår Byggmax, Skånska Byggvaror och Buildor. Koncernen omsatte 5,2 miljarder kronor år 2016 och Byggmax Group är noterat på Nasdaq sedan 2010.

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 88 butiker i Sverige, 35 butiker i Norge och 9 i Finland. På hemsidan finns hela butikssortimentet tillgängligt, samt även ett omfattande beställningssortiment. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla sina butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax har under de senaste åren förvärvat Skånska Byggvarorkoncernen samt Buildor AB. Skånska Byggvaror är ett expansivt distans- och e-handelsföretag som bl a säljer uterum och växthus. Skånska Byggvaror har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark och har även ett antal showroombutiker. Buildor är en snabbväxande e-handelsaktör inom byggvaror, hem och trädgård.

PRESSMEDDELANDEN

Visa följande pressmeddelanden År: Alla 2018201720162015201420132012201120102009