Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Pressmeddelanden

7 juni 2017

Byggmax Group uppdaterar strategi och sätter mer ambitiösa finansiella mål – fokus på tillväxt utifrån styrkor

Pressmeddelande 2017-06-07 kl 15:00

Byggmax Group uppdaterade strategi fokuserar på att växa utifrån den starka lönsamma kärna som finns idag, och ytterligare förbättra den operationella modellen. Vissa koncept, som Design Your Living och Byggmax+, avslutas eller pausas och fokus framåt är organisk tillväxt baserat på existerande styrkor inom butiksexpansion, e-handel, och sortimentsutveckling. Som en del av denna strategi lanseras två initiativ nu i sommar: test av ett mindre butiksformat för mindre orter, och ett koncept för trädgård gjort på Byggmax-sätt – butiker med drive-in och enkelt att handla, fokuserat sortiment av kvalitetsprodukter, och marknadens lägsta priser.

I samband med denna strategi har de finansiella målen uppdaterats för att reflektera en högre ambition: Organisk försäljningstillväxt om 10-15% per år, EBITDA-marginal om 9-10%, och dela ut minst 50% av nettovinsten.

Byggmax Group har efter en genomlysning under våren uppdaterat den strategiska inriktningen framåt. 

Byggmax Group har idag en attraktiv position i en god marknad, och ett antal unika styrkor:

• Starkt Byggmax-varumärke, som innehar lågprispositionen 
• Unikt butiksformat – med självbetjäning och nära kunderna
• Stark e-handelsposition
• Lägsta kostnaderna i branschen 
• Förmåga leverera stadig tillväxt 
• Stark kultur av kostnadsmedvetenhet och entreprenörskap

Den framtida strategiska inriktningen baseras på två fundament: en enkel och effektiv operationell modell, och fokuserad tillväxt baserad på våra styrkor. 

För att skapa en enkel och effektiv operationell modell, kommer Byggmax Group att:

• Förenkla Byggmax-verksamheten, genom att avsluta och pausa icke-kärnverksamheter som Design Your Living och Byggmax+, ta ett nytt angrepssätt i Finland, och byta fokus för e-handel till lönsam tillväxt
• Transformera Skånska Byggvaror till en modern branschledare inom ”garden living” (uterum, växthus, etc.), baserat på egen-designade produkter och ett omnikanals-koncept byggt kring inspiration och lägsta pris
• Tillvarata synergier i koncernen, närhelst möjligt
• Investera i effektivitetsförbättringar, t ex automatisering genom nya IT-verktyg och system

Byggmax Group kommer leverera fokuserad tillxäxt inom tre huvudsakliga områden:

• Nya butiker: växa till en identifierad högre potential i nuvarande marknader (potential uppdaterad till 64% fler butiker än idag), och i tillägg testa ett mindre Byggmax-format för att lönsamt växa i mindre orter, ett segment som representerar 20% av marknaden och med låg Byggmax-närvaro idag. Det mindre formatet kommer lanseras i två nya butiker i Sverige denna sommar, i Mariannelund (juli) och Kalix (augusti)
• E-handel: Byggmax har en unik position och möjlighet att vinna inom e-handel framåt, givet Byggmax starka varumärke, Byggmax starka lågprisposition och breda online-sortiment, och möjligheten att använda Byggmax butiksnätverk för att skapa effektivitet i logistik och en omnikanal-upplevelse för kunderna. Byggmax har som målsättning att lönsamt växa snabbare än online-marknaden
• Sortimentsutveckling: i tillägg till att kontinuerligt uppgradera sortimentserbjudandet, har Byggmax tagit fram ett Byggmax-koncept för trädgårdsprodukter. Konceptet bygger på Byggmax styrkor: butiksformat med drive-in och enkelt att handla, fokuserat sortiment av kvalitetsprodukter, och lägsta möjliga priser. Trädgårdskonceptet kommer testas i två butiker i Sverige denna sommar, i Borlänge (juni) och Vellinge (juli)

Den uppdaterade strategin och initiativen har potential att förbättra EBITDA-marginalen med 1%-enhet (till 2019, jämfört med 2016) och öka den organiska försäljningstillväxten till 10-15% per pår (till 2019, jämfört med 7.7% genomsnittlig årlig organisk försäljningstillväxt 2010-2016). 

Byggmax Group har beslutat om nya, mer ambitiösa finansiella mål, som reflekterar den nya strategin. Målen är: 

• Organisk försäljningstillväxt uppgående till 10-15% per år (ändrat från: ” Nettoomsättning ska öka med 15 procent per år över tid inklusive förvärv”)
• EBITDA-marginal uppgående till 9-10% (ändrat från: ”EBITDA marginalen ska vara minst 9 procent per år”)
• Dela ut minst 50% av nettovinsten

Presentation av den uppdaterade strategin sker på Byggmax Group kapitalmarknadsevent, onsdagen 7:e juni kl 17:00. Material kommer finnas tillgängligt på Byggmax Group hemsida kl 20:00 samma dag. 

För information om Byggmax Group kapitalmarknadsevent, vänligen kontakta: 

Annica Ridell, Carnegie 
annica.ridell@carnegie.se
Telefon: +46 734 17 92 42 För ytterligare information kontakta:

Mattias Ankarberg, CEO Byggmax Group
Tel: 076-119 09 85
E-post: mattias.ankarberg@byggmax.seOm Byggmax Group

I Byggmax Group ingår Byggmax, Skånska Byggvaror och Buildor. Koncernen omsatte 5,2 miljarder kronor år 2016 och Byggmax Group är noterat på Nasdaq sedan 2010.

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 83 butiker i Sverige, 33 butiker i Norge och 13 i Finland. På hemsidan finns hela butikssortimentet tillgängligt, samt även ett omfattande beställningssortiment. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla sina butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax har de senaste två åren förvärvat Skånska Byggvarorkoncernen samt Buildor AB. Skånska Byggvaror är ett expansivt distans- och e-handelsföretag som bl a säljer uterum och växthus. Skånska Byggvaror har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark och har nu även 13 showroombutiker. Buildor är en snabbväxande e-handelsaktör inom byggvaror, hem och trädgård.

PRESSMEDDELANDEN

Visa följande pressmeddelanden År: Alla 2019201820172016201520142013201220112010