Icke regulatoriska pressmeddelanden

Här hittar du Byggmax övriga pressmeddelanden. De kan till exempel handla om att vi hittat läge för en ny butik eller lanserar nya häftiga produkter. Kursdrivande pressmeddelanden hittar du under rubriken Regulatoriska pressmeddelanden.

7 July 2021
Inbjudan till telefonkonferens delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021
Byggmax delårsrapport för andra kvartalet 2021 offentliggörs torsdagen den 15 juli, cirka klockan 08.00. En telefonkonferens hålls samma dag på engelska, klockan 10.30.
Byggmax VD Mattias Ankarberg och CFO Helena Nathhorst kommer att presentera resultatet för andra kvartalet 2021 och svara på frågor.
Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt från 08.30 den 15 juli på www.byggmax.se (http://www.byggmax.se/) under Finansiell info / Finansiella rapporter.
För att delta i konferensen ring följande nummer:
SE: +46 856642651 PIN: 96752457#
UK: +44 3333000804 PIN: 96752457#
För övriga länder se separat fil

https://event.sharefile.com/d-s84220495bb4b47b2abfff950788bcd35

Konferensen finns tillgänglig att lyssna på t.o.m. den 20 juli. Telefonnummer +46 (0)8-519 993 85 kod 425010040#
Ladda ner