Byggmax Group i korthet

Byggmax Group i korthetByggmax Group i korthet

Byggmax Group består av ByggmaxBuildor och Skånska Byggvaror. 2018 omsatte Byggmax Group ca 5,1 miljarder kronor och expansionen fortsätter. Den första Byggmax-butiken slog upp portarna 1993 och 17 år senare, 2010, noterades Byggmax Groups aktie på Stockholmsbörsen. Buildor förvärvades i november 2015 och kort därefter, i januari 2016, förvärvades Skånska Byggvaror.

Byggmax Group har etablerat en stark marknadsposition på den nordiska gör-det-själv-marknaden och avsikten är att fortsätta växa med god lönsamhet. Detta kommer att ske genom en enkel och effektiv operationell modell och fokuserad tillväxt inom butiksexpansion, e-handel och sortimentsutveckling.

Om Byggmax

Byggmax har sedan starten 1993 etablerat sig i både Norge och Finland. Nu finns fler än 150 Byggmax-butiker fördelade på dessa tre länder – och det blir fler varje år. 

Ända från början har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial av bra kvalitet. Med ett drive-in system där kunden själv kan ta med bilen och lasta sina byggvaror blir ett besök på Byggmax alltid både enkelt och effektivt.

Byggmax positionerade sig tidigt som ett tydligt lågprisalternativ. Genom att konsekvent erbjuda kvalitetsprodukter till lågt pris – oavsett om kunden är hobbysnickare eller proffs. Tidigare har Byggmax fokuserat på ett avgränsat produktsortiment för att alltid kunna tillhandahålla de mest efterfrågade artiklarna för de vanligaste hemmafixarprojekten. Med en kraftigt växande e-handel kan Byggmax nu erbjuda ett kompletterande sortiment där kunden hittar allt och lite till för hemmafixet.

Kontakta oss
Om ni har frågor så kontakta oss
Helena Nathhorst
CFO Byggmax Group
+46 (0) 76 119 00 40
Mattias Ankarberg
VD & Koncernchef Byggmax Group
+46 (0) 76 119 09 85
Byggmax Group i korthetByggmax Group i korthet
 

Om Buildor

Buildor.se lanserades 2013 med målet att göra det enklare och trevligare att handla byggvaror. Buildor erbjuder ett brett sortiment i varierade produktkategorier. Priserna är marknadens mest konkurrenskraftiga när det gäller byggvaror och inredning online. Buildor satsar på personlig och snabb kundservice med insatta medarbetare som har stor kunskap om sortimentet, allt för att kunna hjälpa kunderna på bästa sätt. Förutom guldservice bjuder Buildor på riktigt snabba leveranser. 2016 tog man klivet in på den norska marknaden under namnet Buildor.no. 

Läs mer på buildor.se 

Skånska Byggvaror

Skånska Byggvaror grundades 1965 och är ett ledande nordiskt e-handelsföretag med en stark och lönsam verksamhet i kategorier relaterade till trädgårdsbyggnader, som t ex uterum och växthus. 

Med intern produktutveckling och noggrant utvalda leverantörer skapar Skånska Byggvaror attraktiva produkter som säljs under egna varumärken. Vägen från idé till lansering är och har alltid varit kort. Detta ger Skånska Byggvaror en unik kontroll över sortimentet, såsom kvalité, design och prisvärde. Sedan 2012 säljer Skånska Byggvaror framgångsrikt sina produkter i Norge genom varumärket Grønt Fokus. 

Läs mer på skanskabyggvaror.se

Vision och affärsidé

Byggmax

Vision
Byggmax vision är att bli konsumenternas nummer ett på marknaden för hemmafixare.

Affärsidé
Affärsidén är att sälja byggvaror och tillhörande produkter för hemmafixare till lägsta pris. Att handla på Byggmax ska vara snabbt, billigt, enkelt och schysst.

Byggmax koncept och affärsmodell

Nedan följer en beskrivning av Byggmaxkonceptet:

 • Lågt pris och fokuserat sortiment: Byggmax säljer byggvaror och andra produkter för hemmafixare. Våra produkter har hög kvalitet till lägsta möjliga pris. Alla kunder får samma låga pris. Med ett begränsat sortiment av 3 000 butiksvaror förenklas administration och förhandling. Byggmax erbjuder även ett mycket större beställningssortiment som beställs från vår e-handel. 

 • Drive-in modell och billiga butikslägen: I vår drive-in modell packar kunderna själva varorna direkt i sin bil, vilket sänker våra kostnader. Butikerna ligger i utkanten av tätorter, där bilburna kunder enkelt kan ta sig in på området.

 • Ständiga förbättringar: Vi utmanar alla processer för att effektivisera arbetet och förbättra resultatet inom alla verksamhetsområden.

 • Stark företagskultur och kostnadsfokus: Grunden i Byggmax företagskultur är ett genuint entreprenörskap. Butikscheferna och alla anställda känner stolthet för det egna ansvarsområdet. Det gör att man värnar om kostnader och nyckeltal för att prestera ett bra resultat. All personal på huvudkontoret arbetar ute i butik minst en gång per år för att bibehålla en närhet till butiksdriften.

 • Webbplats med kundfokus: Det fokuserade sortimentet och den begränsade tiden för rådgivning i butik som möjliggör våra låga kostnader kompletteras digitalt av vår hemsida. Där finner du utförliga instruktioner för de flesta hemma-fixarprojekt samt ett utökat sortiment som just nu omfattar med mer än 30 000 artiklar och som ständigt växer.

Affärsmodell 

Byggmaxbutikerna i Sverige, Norge och Finland erbjuder prisvärda kvalitetsprodukter för de vanligaste underhålls- och hemmafixarprojekten. Målgruppen är i första hand privatkonsumenter och sortimentet omfattar basbyggvaror såsom virke, isolering, skivmaterial och färg till samma låga pris, oavsett om man är proffs- eller privatkonsument. Med ett fokuserat sortiment får Byggmax stora volymer och kan uppnå skalfördelar inom inköp och logistik.

Sedan starten 1993 har verksamheten präglats av det så kallade Byggmaxkonceptet, som har varit avgörande för bolagets utveckling. Konceptet bygger på det fokuserade produktsortimentet, den resurseffektiva organisationen,den starka företagskulturen och effektiva prissättningsstrategin samt butikernas karaktäristiska utformning och design. I dag har Byggmax en stark marknadsposition, ett vidsträckt butiksnätverk och ett erkänt varumärke.

Byggmax äger inga egna fabriker, utan köper in varor från fristående leverantörer, främst i Norden, men även från övriga Europa och Asien. Byggmax äger inte heller sina butikslokaler utan hyr butikslokaler av internationella och lokala hyresvärdar. Verksamheten leds från servicekontoret i Solna, Sverige. Bolagets affärsmodell ger en plattform för fortsatt organisk tillväxt, både genom expansion av butiksnätverket och ökad jämförbar försäljning per butik. Byggmax har stor ekonomisk påverkan. Vi har drygt 1000 personer anställda under året och möjliggör för många att genomföra sina byggdrömmar.

 
Bilden ovan refererar endast till Byggmax affärsmodell.
Finansiella mål och strategier

Med en stark affärsmodell och goda förhållanden på den nordiska hemmafixarmarknaden är Byggmax väl positionerat för fortsatt tillväxt, både genom nyetableringar och ökad omsättning i jämförbara butiker.

Byggmax finansiella mål

Byggmax har fastställt långsiktiga finansiella mål för koncernen:

 • Organisk omsättningstillväxt om 10 till 15 procent per år.
 • EBITA ska vara 7 till 8 procent per år. Tidigare skulle EBITDA marginalen vara 9 till 10 procent per år.
 • Dela ut minst 50% av nettovinsten.

Uppföljning av mål

För koncernen minskade försäljningen med 4 procent och lönsamheten mätt som EBITDA exklusive engångsposter minskade till 6,8 procent (8,9 procent). Försäljningen har påverkats av en svag konsumentmarknad och valet att minska olönsam försäljning i Skånska Byggvaror.

Byggmax har haft en årlig genomsnittlig tillväxt i nettoomsättningen på 9,1 procent mätt mellan 2010-2018.

 

Byggmax har haft en årlig genomsnittlig tillväxt i rörelseresultatet på -4,1 procent mätt mellan 2010-2018.

I slutet av 2015 förvärvades Buildor och i början av 2016 förvärvades Skånska Byggvaror Group AB. De två förvärvade verksamheterna har uppvisat lägre rörelsemarginal än Byggmax-segmentet. Siffrorna ovan är rensade från extraordinära poster. Utfallet för 2018 är påverkat av ofördelaktiga väderförhållanden och av att råvarupriserna för virke ökat kraftigt under året.

Strategier för att uppnå målen

Byggmax Group lanserade en uppdaterad strategi i juni 2017. Den uppdaterade strategin tar utgångspunkt i att företaget idag har en attraktiv position i en god marknad, och ett antal unika styrkor:

 • Starkt Byggmaxvarumärke, som innehar lågprispositionen.
 • Unikt butiksformat - med självbetjäning och nära kunderna.
 • Stark e-handelsposition.
 • Lägsta kostnaderna i branschen.
 • Förmåga att leverera tillväxt.
 • Stark kultur av kostnadsmedvetenhet och entreprenörskap.
Den framtida strategiska inriktningen baseras på två fundament: en enkel och effektiv operationell modell och fokuserad tillväxt baserad på våra styrkor inom butiksexpansion, e-handel och sortimentsutveckling.

Enkel och effektiv operationell modell

Byggmax-koncernen jobbar med ständiga förbättringar. Detta innebär t ex att förbättra den operativa verksamheten genom att ytterligare öka utnyttjandet av stordriftsfördelar i inköpsfunktionen, genom att hantera större produktvolymer och inköp från lågkostnadsländer. Organisationen ska nå ökad resurseffektivitet genom ständiga förbättringar av affärsprocesserna och minskade omkostnader. Vidare ska Byggmax dra fördel av att nyöppnade butiker blir lönsammare när de når mognad, liksom av ökad försäljning i redan väletablerade butiker.

För Byggmax-segmentet var fokus för 2018 att bygga för tillväxt. Vi har öppnat 18 nya butiker och 12 trädgårdsavdelningar. Det nya formatet för mindre orter och trädgårdsavdelningarna, har slagit väl ut och är del av Byggmax framtida erbjudande. Under hösten 2018 har vi även testat ett något uppgraderat butikskoncept i två butiker. Detta initiativ, kallat Butik 3.0, innebär främst att vi tillför vissa sortiment och organiserar butiken i tydligare avdelningar.

För Skånska Byggvaror var 2018 ett omställningsår, mot en mer fokuserad ledare inom "Garden living", dvs framförallt uterum, växthus och kringprodukter till dessa.

Fokuserad organisk tillväxt

Byggmax Group kommer leverera fokuserad tillväxt inom tre huvudsakliga områden:

 • Nya butiker: växa till en identifierad potential om 210 butiker i nuvarande marknader (Sverige, Norge och Finland) och i tillägg testa ett mindre Byggmax-format för att lönsamt växa i mindre orter, ett segment som representerar 20 % av marknaden och med låg Byggmax- närvaro idag. Det mindre formatet lanserades i två nya butiker i Sverige denna sommar i Mariannelund (juli) och Kalix (augusti).

Antal butiker

Antal Butiker SV

Diagrammet visar utveckling av antalet butiker sedan starten 1993. Under de senaste fyra åren har Byggmax öppnat i genomsnitt åtta nya butiker per år.

 • E-handel: Byggmax lanserade e-handel redan 2008 och har idag en unik position och möjlighet att vinna inom e- handel framåt. Detta givet Byggmax starka varumärke, starka lågprisposition och breda online-sortiment och möjligheten att använda Byggmax butiksnätverk för att skapa effektivitet i logistik och en omnikanal-upplevelse för kunderna. Byggmax har som målsättning att lönsamt växa snabbare än online-marknaden.
 • Sortimentsutveckling: i tillägg till att kontinuerligt uppgradera sortimentserbjudandet, har Byggmax tagit fram ett Byggmax-koncept för trädgårdsprodukter. Konceptet bygger på Byggmax styrkor: butiksformat med drive-in och enkelt att handla, fokuserat sortiment av kvalitetsprodukter och lägsta möjliga priser. Trädgårds- konceptet testades i två butiker i Sverige denna sommar, i Borlänge (juni) och Vellinge (juli).
Organisation

Byggmax har en resurseffektiv organisation där man hanterar de flesta affärsaktiviteter centralt. Förutom säljstyrkan som är baserad i butiker, hanteras de flesta affärsprocesser från servicekontoret i Solna, funktionsmässigt tvärs över alla varumärken och butiker vilket bidrar till den effektivitet och de stordriftsfördelar som kännetecknar Byggmax affärsmodell.

 Nedan presenteras Byggmax organisationsstruktur:

Värdedrivande faktorer

Värdedrivande faktorer är saker som påverkar Byggmax utveckling på kort och lång sikt. Nedan följer de som ledningen bedömer har mest relevans. Många faktorer påverkar verksamheten både på kort och lång sikt, och de står då under den kategori där de bedöms ha mest påverkan

Kortsiktiga faktorer

 •  Utveckling av inköpspriser – inköpspriserna påverkar Byggmax bruttomarginal. Historiskt har marknaden på sikt slussat vidare justeringar i inpriser till kunden.
 • Konkurrenters prissättning – Byggmax prissätter utifrån hur konkurrenterna prissätter med målsättningen att vara billigast. Hur konkurrenterna prissätter påverkar därför marginalen.
 • Kortsiktig utveckling av gör-det-själv-marknaden – Byggmax verkar på gör-det-själv-marknaden, och hur den utvecklas påverkar således bolaget.
 • Väder – Byggmax säljer mycket varor för utomhusbruk varför försäljningen påverkas av väderförhållandena. 
 • Tillgänglighet på attraktiva butikslägen – Att etablera nya butiker är en viktig del av Byggmax strategi både på kort och lång sikt och tillgängligheten på nya butikslägen är därför viktigt.
 

Långsiktiga faktorer

 • Förmågan att behålla den starka företagskulturen – Byggmax kultur är en viktig förklaring till bolagets framgång, och att behålla den är en nyckelfaktor.
 • Förmågan att verkställa bolagets strategi och affärsidé – Att behålla stringens i sortiment och prissättning samt fortsätta att trimma organisationen genom ständiga förbättringar är några av nycklarna till framgång.
 • Förmågan att förnya koncept och strategier när så behövs – Byggmax koncept har varit snarlika sedan starten men koncepten har utvecklats över tid. Nya idéer har testats och införlivats eller förkastats.
 • Långsiktig utveckling av gör-det-själv marknaden – Byggmax verkar på gör-det-själv marknaden, och hur den utvecklas påverkar bolaget.
 • Utveckling av lågprissegmentets attraktivitet inom gör-det-själv-marknaden – Byggmax agerar i lågprissegmentet och hur det segmentet utvecklas på lång sikt är därför viktigt.
 • Konkurrenters strategier och genomförandet av dessa – Byggmax verkar på en konkurrensutsatt marknad, och hur konkurrenterna agerar påverkar bolaget.
 • Utveckling på efterfrågan inom uterum – Uterum är en viktig produktgrupp för Skånska Byggvaror, ett av bolagen i Byggmax Group.
 • E-handelns utveckling inom byggvaror – E-handeln är en betydande del av Byggmax försäljning och ett område i vilket Byggmax Group satsar.
 • Hållbar utveckling – Hållbarhet är viktigt för oss på Byggmax och påverkar våra beslut.
Konkurrenter

Nedan presenteras en kartläggning av Byggmax konkurrenter. Byggmax konkurrenter är andra butikskedjor, e-handelsaktörer och inköpsorganisationer samt fristående butiker.

Svenska marknaden
Den svenska marknaden har dominerats av Beijer samt de lokala byggvaruhandlarna, men det är de internationella kedjorna och framförallt Byggmax som växer snabbt. Flera internationella kedjor expanderar, till exempel Bauhaus och Jem&Fix.

Norska marknaden
Den norska marknaden domineras av några få starka kedjor med Byggmakker som den största aktören. Dessa kedjor säljer både till privatkonsumenter och proffs. Andra konkurrenter är Maxbo, Coop Bygg och Bygger’n.

Finska marknaden
Den finska marknaden har dominerats av Rautakesko med sitt koncept K-rauta. Av de stora internationella spelarna är det bara Bauhaus som har etablerat sig i Finland. Andra konkurrenter på den finska marknaden är Starkki och S-gruppen.