Bildarkiv

I vår bildbank finner du ett urval av bilder från vår verksamhet och på våra ledande befattningshavare. Bilderna är fria för användning men får ej användas för kommersiella syften. Uppge gärna fotografens namn.

Logotyper Byggmax Group

Logo
Buildor logo
Skånska logo

Logotyp Byggmax
Logotyp Buildor
Logotyp Skånska Byggvaror

Bilder från verksamheten

Byggmaxbutik
Byggmaxbutik (1),

Fotograf: Rikard Auregård

Byggmaxbutik (jpeg)

Byggmaxbutik
Byggmaxbutik (2),

Fotograf: Rikard Auregård

Byggmaxbutik
Byggmaxbutik (3),

Fotograf: Rikard Auregård

Byggmaxbutik (jpeg)

Byggmaxbutik
Byggmaxbutik (4),

Fotograf: Rikard Auregård

Byggmaxbutik (jpeg)

Byggmaxbutik
Byggmaxbutik (5),

Fotograf: Rikard Auregård

Byggmaxbutik (jpeg)

Byggmaxbutik
Byggmaxbutik (6),

Fotograf: Rikard Auregård

Byggmaxbutik (jpeg)

Byggmaxbutik
Byggmaxbutik (7),

Fotograf: Rikard Auregård

Byggmaxbutik (jpeg)

Byggmaxbutik
Byggmaxbutik (8),

Fotograf: Rikard Auregård

Byggmaxbutik (jpeg)

Byggmaxbutik
Byggmaxbutik (9),

Fotograf: Rikard Auregård

Byggmaxbutik (jpeg)

Byggmaxbutik
Byggmaxbutik (10),

Fotograf: Rikard Auregård

Byggmaxbutik (jpeg)

Byggmaxbutik
Byggmaxbutik (11),

Fotograf: Rikard Auregård

Byggmaxbutik (jpeg)


Bilder på ledningen

Mattias
Mattias Ankarberg,

VD & Koncernchef
Fotograf: Rikard Auregård

Karl
Karl G Lindström,

Interim CFO
Fotograf: Rikard Auregård

Per
Per Haraldsson,

Purchasing Manager
Fotograf: Rikard Auregård

Sarah
Sarah König,

Expansionschef Byggmax Group
Fotograf: Rikard Auregård

Sarah König (jpeg)

Oscar
Oscar Tjärnberg,

VD SKBV
Group AB

Fotograf: Rikard Auregård

Oscar Tjärnberg (jpeg) 

Johan
Johan Quist,

Marketing & Store concept Byggmax
Fotograf: Rikard Auregård

Johan Quist (jpeg)

Marcus
Marcus Essesjö,

Country Manager Byggmax Sverige 
Fotograf: Rikard Auregård

Benedicte
Benedicte Inversini,

Country Manager Byggmax Norge
Fotograf: Rikard Auregård

Aleksi
Aleksi Virkkunen,

Country Manager Byggmax Finland
Fotograf: Rikard Auregård

Aleksi
Oskar Röös,

Chief Information Officer Byggmax
Fotograf: Rikard Auregård

Oskar Röös (jpeg)

Oskar
Niklas Hamberg,

Chef Supply Chain Byggmax Group 
Fotograf: Rikard Auregård


Styrelsen

Anders
Anders Moberg,

Styrelseordförande

Anders Moberg (jpeg)

Daniel
Daniel Mühlbach,

Styrelseledamot

Hannele
Hannele Kemppainen,

Styrelseledamot

Per
Per Strömberg,

Styrelseledamot

Anders
Anders Berg,

Styrelseledamot

Anders Berg (jpeg)

Ullrika
Ullrika Eliasson,

Styrelseledamot

Mikael
Gunilla Spongh,

Styrelseledamot

Kjersti
Kjersti Hobøl,

Styrelseledamot