Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Vi trivs på jobbet

Ett jobb att trivas på

Goda utvecklingsmöjligheter – Vi tar vara på våra engagerade talanger och ger goda möjligheter till utveckling tillsammans med oss till de som efterlever våra värderingar och gör ett bra jobb.


Stark entreprenörsanda – Våra medarbetares ansvar och initiativ utvecklar Byggmax som företag. Hittar du en möjlighet till en nyttig förändring? Genomför den! Ingenting är omöjligt.


Friskvård och balans i livet – För att du ska kunna prestera ditt bästa på jobbet vill vi bidra till en hälsosam livsstil. Vi arbetar även strukturellt för att sänka stressnivån på arbetet.


Värderingsstyrd kultur – Byggmax kultur genomsyrar allt vi gör. Kulturen ger oss svaret på hur vi ska bete oss mot varandra, våra kunder och våra leverantörer. Dessutom bidrar kulturen till att vi är mer nytänkande, har en plattare organisation och högre i tak.


Teamaktiviteter och festligheter – Varje år bjuder vi in till sommarfest och julfest, och givetvis en och annan after work. Hårt arbete ska givetvis belönas och framgångar ska firas.


Pensionsavsättningar – Byggmax är givetvis anslutna till kollektivavtal och tillämpar gällande pensionsregler.