Mer info
Senaste rapporten (2019-01-25)Bokslutskommuniké januari - december 2018

Investerare

På våra investerarsidor hittar du finansiell information om Byggmax för att underlätta bedömningen av Byggmaxaktien som placering. Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter.

Frågor

Har du frågor kring detta kontakta: