Finansiella rapporter

Här hittar du finansiella rapporter från Byggmax. Med anledning av Byggmax arbete med hållbar utveckling trycker vi inte upp årsredovisningar och delårsrapporter utan de finns endast att tillgå i pdf-format.

21 October 2019
Delårsrapport januari-september 2019
I tredje kvartalet, årets största sett till försäljning, ökade försäljningen med 6 procent och rörelseresultatet (EBITA) ökade med 19 procent. Byggmax tillväxtinitiativ gav bra effekt, bruttomarginalen var stark och kostnadskontrollen fortsatt god. Skånska Byggvaror förbättrade resultatet för femte kvartalet i rad och återvände även till försäljningstillväxt.
Tredje kvartalet 2019:

•Nettoomsättningen ökade 5,9 procent till 1 813,1 (1 712,7) Mkr

•Bruttomarginalen ökade till 32,2 (30,7) procent

•EBITA exkl. engångsposter ökade till 220,4 Mkr (185,7) Mkr 1 och EBITA marginalen uppgick till 12,2 (10,8) procent.

Denna information är sådan information som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21:a oktober 2019 kl. 08:00.
Ladda ner

Om ni har frågor så kontakta oss
Helena Nathhorst 
CFO Byggmax Group
+46 (0) 76 119 00 40