Finansiella rapporter

Här hittar du finansiella rapporter från Byggmax. Med anledning av Byggmax arbete med hållbar utveckling trycker vi inte upp årsredovisningar och delårsrapporter utan de finns endast att tillgå i pdf-format.

17 April 2019
Delårsrapport januari - mars 2019
Första kvartalet innebar en bra start på året: försäljning och lönsamhet ökade, både bruttomarginal och kostnadskontroll  var starka, marknaden växte och Byggmax fortsatte ta andelar. Väderförutsättningarna var bättre än föregående år, även om inte lika gynnsamma som 2017.
Första kvartalet 2019:

•Nettoomsättningen ökade med 7,5 procent till 715,4 Mkr (665,2)

•Bruttomarginalen ökade till 33,4 procent (32,0 procent)

•EBITA marginalen exkl. engångsposter förbättrades till -10,9 procent (-14,6 procent) 
Ladda ner

Om ni har frågor så kontakta oss
Helena Nathhorst 
CFO Byggmax Group
+46 (0) 76 119 00 40