Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

20 april 2012

Delårsrapport januari-mars 2012

Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 22 procent

1 januari-31 mars
• Nettoomsättningen uppgick till 451,4 (369,5) Mkr, + 22,2 procent
• Nettoomsättning jämförbara butiker ökade med 14,6 (+ 4,4) procent
• Bruttomarginalen uppgick till 29,3 (29,1) procent
• Rörelseresultatet uppgick till -9,6 (-13,1) Mkr
• Rörelsemarginalen uppgick till -2,1 (-3,5) procent
• Resultat efter skatt uppgick till -13,0 (-15,1) Mkr
• Resultat per aktie uppgick till -0,2 (-0,2) kr per aktie  

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015