Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

26 januari 2012

Bokslutskommuniké januari - december 2011

Under fjärde kvartalet ökade Byggmax rörelseintäkterna med 12,6 procent och
resultat före skatt ökade med 43,3 procent.

1 oktober - 31 december
• Nettoomsättningen uppgick till 618,3 (549,1) Mkr, en ökning med 12,6 procent
• Bruttomarginalen uppgick till 31,6 (29,7) procent
• Rörelseresultatet uppgick till 50,3 (37,9) Mkr
• Rörelsemarginalen uppgick till 8,1 (6,9) procent
• Resultat efter skatt uppgick till 33,4 (20,1) Mkr
• Resultat per aktie uppgick till 0,6 (0,3) kr per aktie

1 januari - 31 december
• Nettoomsättningen uppgick till 2 987,1 (2 773,0) Mkr, en ökning med 7,7 procent
• Bruttomarginalen uppgick till 30,1 (29,7) procent
• Rörelseresultatet uppgick till 277,5 (274,8) Mkr
• Rörelsemarginalen uppgick till 9,3 (9,9) procent
• Resultat efter skatt uppgick till 182,2 (172,2) Mkr
• Resultat per aktie uppgick till 3,0 (2,8) kr per aktieFör ytterligare information, vänligen kontakta 
Magnus Agervald, VD
Telefon: 076-11 90 020
magnus.agervald@byggmax.se eller
Pernilla Valfridsson, CFO
Telefon: 076-11 90 040
pernilla.walfridsson@byggmax.se 

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015