Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

19 oktober 2011

Delårsrapport januari - september 2011

Under tredje kvartalet ökade Byggmax rörelseintäkterna med 5,6 procent och
resultat efter skatt ökade till 111,5 Mkr.

1 juli - 30 september
• Nettoomsättningen uppgick till 1 100,0 (1 043,2) Mkr, + 5,4 procent
• Bruttomarginalen uppgick till 30,4 (30,3) procent
• Rörelseresultatet uppgick till 156,6 (165,4) Mkr
• Rörelsemarginalen uppgick till 14,2 (15,9) procent
• Resultat efter skatt uppgick till 111,5 (111,0) Mkr
• Resultat per aktie uppgick till 1,8 (1,8) kr per aktie

1 januari - 30 september
• Nettoomsättningen uppgick till 2 368,7 (2 223,9) Mkr, + 6,5 procent
• Bruttomarginalen uppgick till 29,7 (29,7) procent
• Rörelseresultatet uppgick till 227,2 (236,9) Mkr
• Rörelsemarginalen uppgick till 9,6 (10,7) procent
• Resultat efter skatt uppgick till 148,8 (152,1) Mkr
• Resultat per aktie uppgick till 2,4 (2,5) kr per aktie  

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015