Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

14 juli 2011

Delårsrapport januari - juni 2011

Under andra kvartalet ökade Byggmax försäljningen med 5,0 procent

1 april - 30 juni
• Nettoomsättningen uppgick till 899,3 (856,2) Mkr, + 5,0 procent
• Bruttomarginalen uppgick till 29,1 (29,1) procent
• Rörelseresultatet uppgick till 83,7 (82,6) Mkr
• Rörelsemarginalen uppgick till 9,3 (9,6) procent
• Resultat efter skatt uppgick till 52,3 (55,6) Mkr
• Resultat per aktie uppgick till 0,9 (0,9) kr per aktie

1 januari - 30 juni
• Nettoomsättningen uppgick till 1 268,8 (1 180,7) Mkr, + 7,5 procent
• Bruttomarginalen uppgick till 29,1 (29,2) procent
• Rörelseresultatet uppgick till 70,6 (71,5) Mkr
• Rörelsemarginalen uppgick till 5,6 (6,0) procent
• Resultat efter skatt uppgick till 37,3 (41,1) Mkr
• Resultat per aktie uppgick till 0,6 (0,7) kr per aktie

 För ytterligare information, vänligen kontakta 
Magnus Agervald, VD
Telefon: 076-11 90 020
E-mail: magnus.agervald@byggmax.se (magnus.agervald@byggmax.se) eller
Pernilla Valfridsson, CFO
Telefon: 076-11 90 040
E-mail: pernilla.walfridsson@byggmax.se (pernilla.walfridsson@byggmax.se) 

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015