Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

15 april 2011

Delårsrapport januari - mars 2011

 

1 januari - 31 mars

• Nettoomsättningen uppgick till 369,5 (324,5) Mkr, + 13,9 procent
• Bruttomarginalen uppgick till 29,1 (29,7) procent
• Rörelseresultatet uppgick till -13,1 (-11,1) Mkr
• Rörelsemarginalen uppgick till -3,5 (-3,4) procent
• Resultat efter skatt uppgick till -15,1 (-14,5) Mkr
• Resultat per aktie uppgick till -0,2 (-0,3) kr per aktie

 

För ytterligare information vänligen kontakta
Magnus Agervald, VD tel: 076-119 00 20 magnus.agervald@byggmax.se (magnus.agervald@byggmax.se) eller
Pernilla Valfridsson, CFO tel: 076-119 00 40 pernilla.walfridsson@byggmax.se (pernilla.walfridsson@byggmax.se)

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015