Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

23 februari 2011

Bokslutskommuniké januari - december 2010

 Under 2010 ökade Byggmax försäljningen med 13,5 procent och vinsten före skatt med 16 procent

1 oktober - 31 december
• Nettoomsättningen uppgick till 549,1 (514,1) Mkr, en ökning med 6,8 procent
• Bruttomarginalen uppgick till 29,7 (29,9) procent
• Rörelseresultatet uppgick till 37,9 (37,8) Mkr1
• Rörelsemarginalen uppgick till 6,9 (7,4) procent1
• Resultat efter skatt uppgick till 20,1 (17,5) Mkr 1
• Resultat per aktie uppgick till 0,3 (0,31) kr per aktie2

1 januari - 31 december
• Nettoomsättningen uppgick till 2 773,0 (2 443,5) Mkr, en ökning med 13,5 procent
• Bruttomarginalen uppgick till 29,7 (29,8) procent
• Rörelseresultatet uppgick till 274,8 (272,7) Mkr, exklusive noteringskostnad blev rörelseresultatet 291,5 Mkr
• Rörelsemarginalen uppgick till 9,9 (11,2) procent, exklusive noteringskostnad blev rörelsemarginalen 10,5 procent
• Resultat efter skatt uppgick till 172,2 (161,2) Mkr, exklusive noteringskostnad uppgick resultat efter skatt till 182,7 Mkr
• Resultat per aktie uppgick till 2,8 (2,91) kr per aktie, exklusive noteringskostnad uppgick resultat per aktie till 3,0 kr

 

För ytterligare information, vänligen kontakta 
Magnus Agervald, VD
Telefon: 076-11 90 020
magnus.agervald@byggmax.se (magnus.agervald@byggmax.se) eller
Pernilla Valfridsson, CFO
Telefon: 076-11 90 040
pernilla.walfridsson@byggmax.se (pernilla.walfridsson@byggmax.se)

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015