Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

25 oktober 2010

Delårsrapport januari - september 2010

Under tredje kvartalet ökar Byggmax försäljningen med 16 procent och vinsten före skatt med
28 procent

1 juli - 30 september
• Nettoomsättningen uppgick till 1 043,2 (896,5) Mkr, en ökning med 16,4 procent
• Bruttomarginalen uppgick till 30,3 (30,2) procent
• Rörelseresultatet uppgick till 165,4 (145,6) Mkr1
• Rörelsemarginalen uppgick till 15,9 (16,2) procent1
• Resultat efter skatt uppgick till 111,0 (91,3) Mkr 1
• Resultat per aktie uppgick till 1,8 (1,71) kr per aktie1

1 januari - 30 september
• Nettoomsättningen uppgick till 2 223,9 (1 929,4) Mkr, en ökning med 15,3 procent
• Bruttomarginalen uppgick till 29,7 (29,8) procent
• Rörelseresultatet uppgick till 236,9 (234,9) Mkr, exklusive noteringskostnad blev rörelseresultatet 253,6 Mkr
• Rörelsemarginalen uppgick till 10,7 (12,2) procent, exklusive noteringskostnad blev rörelsemarginalen 11,4 procent
• Resultat efter skatt uppgick till 152,1 (143,7) Mkr, exklusive noteringskostnad uppgick resultat efter skatt till 163,0 Mkr
• Resultat per aktie uppgick till 2,5 (2,61) kr per aktie, exklusive noteringskostnad uppgick resultat per aktie till 2,7 kr

 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Magnus Agervald, VD
Telefon: 076-11 90 020
magnus.agervald@byggmax.se (magnus.agervald@byggmax.se) eller

Pernilla Valfridsson, CFO
Telefon: 076-11 90 040
pernilla.walfridsson@byggmax.se (pernilla.walfridsson@byggmax.se)

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015