Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

18 oktober 2017

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2017

Byggmax ökade nettoomsättningen och påbörjade genomförandet av nya strategin

Under tredje kvartalet 2017 ökade Byggmax Group omsättningen och påbörjade implementering av den nya strategi som lanserades i juni. Nettoomsättningen
ökade 2,5% och lönsamhet mätt som EBITDA-marginal exklusive engångsposter minskade med 0,5 procentenheter. Omsättning och lönsamhet ökade för Byggmax-
segmentet och minskade för Skånska Byggvaror. Implementering av den nya strategin har påbörjats enligt plan. De tillväxtinitiativ som lanserades under
sommaren, ett Byggmax format för mindre orter samt Byggmax Trädgård, visar positiva indikationer och kommer expanderas till fler orter under 2018.

1 juli - 30 september
• Nettoomsättningen uppgick till 1 812,8 (1 767,8) Mkr, +2,5procent.
• Nettoomsättningen jämförbara butiker ökade med 1,0 (-0,3) procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 31,6 (31,4) procent.
• EBITDA uppgick till 260,1 (317,5) Mkr. EDITDA exklusive engångsposter uppgick till 266,0 (268,5) Mkr.
• EBITDA marginalen uppgick till 14,3 (18,0) procent. EBITDA marginalen exklusive engångsposter uppgick till 14,7 (15,2) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 221,0 (235,3) Mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till 171,9 (172,2) Mkr.
• Resultat per aktie uppgick till 2,8 (2,8) kr.

1 januari - 30 september
• Nettoomsättningen uppgick till 4 371,2 (4 244,4) Mkr, +3,0 procent.
• Nettoomsättningen jämförbara butiker ökade med 0,3 (+3,2) procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 31,0 (30,8) procent.
• EBITDA uppgick till 446,8 (487,2) Mkr. EBITDA exklusive engångsposter uppgick till 452.7 (438.1) Mkr.
• EBITDA marginalen uppgick till 10,2 (11,5) procent. EBITDA marginalen exklusive engångsposter uppgick till 10,4 (10,3) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 330,9 (336,6) Mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till 252,9 (227,9) Mkr.
• Resultat per aktie uppgick till 4,2 (3,8) kr.

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015