Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

20 juli 2010

Delårsrapport januari - juni 2010

 

1 april - 30 juni
• Nettoomsättningen uppgick till 856,2 (733,1) Mkr, en ökning med 16,8 procent
• Bruttomarginalen uppgick till 29,1 (29,9) procent
• Rörelseresultatet uppgick till 82,6 (88,7) Mkr, exklusive noteringskostnad blev rörelseresultatet 96,2 Mkr
• Rörelsemarginalen uppgick till 9,6 (12,1) procent, exklusive noteringskostnad blev rörelsemarginalen 11,2 procent
• Resultat efter skatt uppgick till 55,6 (56,0) Mkr, exklusive noteringskostnad uppgick resultat efter skatt till 64,1 Mkr
• Resultat per aktie uppgick till 0,9 (0,91) kr per aktie, exklusive noteringskostnad uppgift resultat per aktie till 1,1 kr

1 januari - 30 juni
• Nettoomsättningen uppgick till 1 180,7 (1 032,9) Mkr, en ökning med 14,3 procent
• Bruttomarginalen uppgick till 29,2 (29,3) procent
• Rörelseresultatet uppgick till 71,5 (89,3) Mkr, exklusive noteringskostnad blev rörelseresultatet 88,2 Mkr
• Rörelsemarginalen uppgick till 6,0 (8,6) procent, exklusive noteringskostnad blev rörelsemarginalen 7,5 procent
• Resultat efter skatt uppgick till 41,1 (52,3) Mkr, exklusive noteringskostnad uppgick resultat efter skatt till 51,6 Mkr
• Resultat per aktie uppgick till 0,7 (0,91) kr per aktie, exklusive noteringskostnad uppgift resultat per aktie till 0,9 kr

 

För ytterligare information vänligen kontakta

Magnus Agervald, VD tel: 076-119 00 20 magnus.agervald@byggmax.se (magnus.agervald@byggmax.se) eller

Pernilla Valfridsson, CFO tel: 076-119 00 40 pernilla.walfridsson@byggmax.se (pernilla.walfridsson@byggmax.se)

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015