Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

17 juli 2017

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2017

Andra kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 2,1% och vinsten (EBITDA) med 8,5%

Under andra kvartalet 2017 uppvisar Byggmax Group ökad försäljning och starkare marginal. Gruppens försäljning ökade 2,1% och jämförelsetalen för samma kvartal föregående år var starka. EBITDA-marginalen ökade signifikant till 11,8%, en ökning med 0,7%-enheter (11,1% samma period föregående år). I juni presenterade Byggmax Group en ny strategi och implementationen har påbörjats enligt plan.

 

1 april - 30 juni

· Nettoomsättningen uppgick till 1 775,8 (1 738,7) Mkr, +2,1 procent.
· Nettoomsättningen jämförbara butiker minskade med 0,3 (+6,1) procent.
· Bruttomarginalen uppgick till 30,6 (29,9) procent.
· Rörelseresultat före avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar (EBITDA) uppgick till 210,2 (193,8) Mkr.
· EBITDA marginalen uppgick till 11,8 (11,1) procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 171,8 (159,2) Mkr.
· Resultat efter skatt uppgick till 132,6 (113,9) Mkr.
· Resultat per aktie uppgick till 2,2 (1,9) kr.

1 januari - 30 juni

· Nettoomsättningen uppgick till 2 558,4 (2 476,6) Mkr, +3,3 procent.
· Nettoomsättningen jämförbara butiker minskade med 0,1 (+5,9) procent.
· Bruttomarginalen uppgick till 30,5 (30,3) procent.
· Rörelseresultat före avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar (EBITDA) uppgick till 186,8 (169,6) Mkr.
· EBITDA marginalen uppgick till 7,3 (6,8) procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 109,9 (101,4) Mkr.
· Resultat efter skatt uppgick till 81,0 (55,7) Mkr.
· Resultat per aktie uppgick till 1,3 (0,9) kr.

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015