Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

24 april 2017

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med +6,1%

 

1 januari - 31 mars

· Nettoomsättningen uppgick till 782,6 (737,9) Mkr, +6,1 procent.
· Nettoomsättningen jämförbara butiker ökade med 0,2 (+5,3) procent.
· Bruttomarginalen uppgick till 30,3 (31,2) procent.
· Rörelseresultat före avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar (EBITDA) uppgick till -23,5 (-24,2)Mkr.
· EBITDA marginalen uppgick till -3,0 (-3,3) procent.
· Rörelseresultatet uppgick till -61,9 (-57,8) Mkr.
· Resultat efter skatt uppgick till -51,6 (-58,2) Mkr.
· Resultat per aktie uppgick till -0,8 (-1,0) kr.

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015