Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

19 oktober 2016

Delårsrapport januari - september 2016

Tredje kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med +24%

1 juli - 30 september

• Nettoomsättningen uppgick till 1 767,8 (1 427,3) Mkr, +23,9 procent. Proforma uppgick nettoomsättning till 1 672,7 för tredje kvartalet 2015 och proforma ökade nettoomsättningen med 5,7 procent.

• Nettoomsättningen jämförbara butiker minskade med 0,3 (+13,5) procent.

• Bruttomarginalen uppgick till 31,4 (30,0) procent.

• Rörelseresultat före avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar (EBITDA) uppgick till 317,5 (203,4) Mkr. Proforma uppgick rörelseresultat före avskrivingar av materiella och immateriella tillgångar till 231,2 Mkr för tredje kvartalet 2015.

• EBITDA marginalen uppgick till 18,0 (14,2) procent. Proforma uppgick EBITDA marginalen till 13,8 procent för tredje kvartalet 2015.

• Rörelseresultatet uppgick till 235,3 (181,6) Mkr. Proforma uppgick rörelseresultatet till 206,5 för tredje kvartalet 2015.

• Resultat efter skatt uppgick till 172,2 (153,0) Mkr.

• Resultat per aktie uppgick till 2,8 (2,5) kr.

1 januari - 30 september

• Nettoomsättningen uppgick till 4 244,4 (3 291,8) Mkr, +28,9 procent. Proforma uppgick nettoomsättning till 3 922,6 Mkr under de första nio månaderna 2015 och proforma ökade nettoomsättningen med +8,2 procent.

• Nettoomsättningen jämförbara butiker ökade med 3,2 (12,0) procent.

• Bruttomarginalen uppgick till 30,8 (30,1) procent.

• Rörelseresultat före avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar (EBITDA) uppgick till 487,2 (357,8) Mkr. Proforma uppgick rörelseresultat före avskrivingar av materiella och immateriella tillgångar till 406,8 Mkr under de första nio månaderna 2015.

• EBITDA marginalen uppgick till 11,5 (10,9) procent. Proforma uppgick EBITDA marginalen till 10,4 procent under de första nio månaderna 2015.

• Rörelseresultatet uppgick till 336,6 (296,2) Mkr. Proforma uppgick rörelseresultatet till 336,6 för de första nio månaderna 2015.

• Resultat efter skatt uppgick till 227,9 (233,5) Mkr.

• Resultat per aktie uppgick till 3,8 (3,8) kr.

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015