Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

15 juli 2016

Delårsrapport januari - juni 2016

Andra kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med +34% 

1 april - 30 juni

• Nettoomsättningen uppgick till 1 738,7 (1 294,6) Mkr, +34,3 procent. Proforma uppgick nettoomsättning till 1 584,0 för andra kvartalet 2015 och proforma ökade nettoomsättningen med +9,8 procent.

• Nettoomsättningen jämförbara butiker ökade med 6,1 (10,3) procent.

• Bruttomarginalen uppgick till 29,9 (29,3) procent.

• Rörelseresultat före avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar uppgick till 193,8 (151,4) Mkr. Proforma uppgick rörelseresultat före avskrivingar av materiella och immateriella tillgångar till 192,8 Mkr för andra kvartalet 2015.

• EBITDA marginalen uppgick till 11,1 (11,7) procent. Proforma uppgick EBITDA marginalen till 12,2 procent för andra kvartalet 2015.

• Rörelseresultatet uppgick till 159,2 (130,8) Mkr. Proforma uppgick rörelseresultatet till 169,3 för andra kvartalet 2015.

• Resultat efter skatt uppgick till 113,9 (97,4) Mkr.

• Resultat per aktie uppgick till 1,9 (1,6) kr.

1 januari - 30 juni

• Nettoomsättningen uppgick till 2 476,6 (1 864,6) Mkr, +32,8 procent. Proforma uppgick nettoomsättning till 2 250,0 Mkr under första halvåret 2015 och proforma ökade nettoomsättningen med +10,1 procent.

• Nettoomsättningen jämförbara butiker ökade med 5,9 (14,8) procent.

• Bruttomarginalen uppgick till 30,3 (30,2) procent.

• Rörelseresultat före avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar uppgick till 169,6 (154,4) Mkr. Proforma uppgick rörelseresultat före avskrivingar av materiella och immateriella tillgångar till 175,6 Mkr under första halvåret 2015.

• EBITDA marginalen uppgick till 6,8 (8,3) procent. Proforma uppgick EBITDA marginalen till 7,8 procent under första halvåret 2015.

• Rörelseresultatet uppgick till 101,4 (114,7) Mkr. Proforma uppgick rörelseresultatet till 130,2 för första halvåret 2015.

• Resultat efter skatt uppgick till 55,7 (80,5) Mkr.

• Resultat per aktie uppgick till 0,9 (1,3) kr.

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015