Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

19 april 2016

Delårsrapport januari - mars 2016

 

Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättning med +30% och nya finansiella mål har fastställts

1 januari - 31 mars

• Nettoomsättningen uppgick till 737,9 (570,0) Mkr, +29,5 procent. Proforma uppgick nettoomsättning till 666,0 för första kvartalet 2015 och proforma ökade nettoomsättningen med +10,8 procent.

• Nettoomsättningen jämförbara butiker ökade med 5,3 (12,0) procent.

• Bruttomarginalen uppgick till 31,2 (32,2) procent.

• Rörelseresultat före avskrivingar av materiella och immateriella tillgångar uppgick till -24,2 (3,0) Mkr. Proforma uppgick rörelseresultat före avskrivingar av materiella och immateriella tillgångar till -17,2 Mkr för första kvartalet 2015.

• EBITDA marginalen uppgick till -3,3 (0,5) procent. Proforma uppgick EBITDA marginalen till 2,6 procent för första kvartalet 2015.

• Resultat efter skatt uppgick till -58,2 (-16,9) Mkr.

• Resultat per aktie uppgick till -1,0 (-0,3) kr.

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015