Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

26 januari 2016

Bokslutskommuniké januari - december 2015

Fjärde kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 20,7 procent

1 oktober - 31 december
• Nettoomsättningen uppgick till 839,3 (695,4) Mkr, +20,7 procent.

• Nettoomsättningen jämförbara butiker ökade med 16,4 (3,7) procent.

• Bruttomarginalen uppgick till 32,4 (32,5) procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 44,8 (37,9) Mkr, inklusive förvärvskostnader blev rörelseresultatet 35,5 Mkr.

• Rörelsemarginalen uppgick till 5,3 (5,4) procent, inklusive förvärvskostnader blev rörelsemarginalen 4,2 procent.

• Resultat efter skatt uppgick till 35,6 (30,8) Mkr, inklusive förvärvskostnader uppgick resultat efter skatt till 26,3 Mkr.

• Resultat per aktie uppgick till 0,6 (0,5) kr, inklusive förvärvs kostnader uppgick resultat per aktie till 0,4 kr.

1 januari - 31 december
• Nettoomsättningen uppgick till 4 131,1 (3 547,2) Mkr, + 16,5 procent.

• Nettoomsättningen jämförbara butiker ökade med 12,8 (3,8) procent.

• Bruttomarginalen uppgick till 30,6 (30,9) procent. Bruttomarginalen inklusive engångsposter för 2014 uppgick till 31,1 procent. 

• Rörelseresultatet uppgick till 341,4 (288,1) Mkr, inklusiveförvärvskostnader blev rörelseresultatet 331,7 Mkr. Rörelseresultatet inklusive engångsposter för 2014 uppgick till 296,8 Mkr.

• Rörelsemarginalen uppgick till 8,3 (8,4) procent, inklusive förvärvskostnader blev rörelsemarginalen 8,0 procent.

• Resultat efter skatt uppgick till 269,4 (211,1) Mkr, inklusive förvärvskostnader uppgick resultat efter skatt till 259,8 Mkr. Resultat efter skatt inklusive engångsposter för 2014 uppgick till 217,9 Mkr.

• Resultat per aktie uppgick till 4,4 (3,6) kr, inklusive förvärvskostnader uppgick resultat per aktie till 4,3 kr.

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015