Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

23 oktober 2015

Delårsrapport januari - september 2015

Tredje kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 16 procent och resultat efter skatt ökade med 18 procent

1 juli - 30 september

• Nettoomsättningen uppgick till 1 427,3 (1 228,1) Mkr, +16,2 procent.

• Nettoomsättningen jämförbara butiker ökade med 13,5 (-1,6) procent.

• Bruttomarginalen uppgick till 30,0 (31,1) procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 181,6 (175,0) Mkr.

• Rörelsemarginalen uppgick till 12,7 (14,3) procent.

• Resultat efter skatt uppgick till 153,0 (129,7) Mkr.

• Resultat per aktie uppgick till 2,5 (2,1) kr.

1 januari - 30 september

• Nettoomsättningen uppgick till 3 291,8 (2 851,8) Mkr, + 15,4 procent.

• Nettoomsättningen jämförbara butiker ökade med 12,0 (3,8) procent.

• Bruttomarginalen uppgick till 30,1 (30,5) procent. Bruttomarginalen inklusive engångsposter för de första nio månaderna 2014 uppgick till 30,8 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 296,2 (250,2) Mkr. Rörelseresultatet inklusive engångsposter för nio månaderna 2014 uppgick till 258,9 Mkr.

• Rörelsemarginalen uppgick till 9,0 (9,1) procent.

• Resultat efter skatt uppgick till 233,5 (180,3) Mkr. Resultatet efter skatt inklusive engångsposter för första nio månaderna 2014 uppgick till 187,1 Mkr.

• Resultat per aktie uppgick till 3,8 (3,1) kr.

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015