Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

15 juli 2015

Delårsrapport januari - juni 2015

Andra kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 14 procent och resultat efter skatt ökade med 37 procent

1 april - 30 juni

• Nettoomsättningen uppgick till 1 294,6 (1 136,7) Mkr, +13,9 procent.

• Nettoomsättningen jämförbara butiker ökade med 10,3 (8,3) procent.

• Bruttomarginalen uppgick till 29,3 (28,9) procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 130,8 (95,1) Mkr.

• Rörelsemarginalen uppgick till 10,1 (8,4) procent.

• Resultat efter skatt uppgick till 97,4 (71,4) Mkr.

• Resultat per aktie uppgick till 1,6 (1,2) kr.

1 januari - 30 juni

• Nettoomsättningen uppgick till 1 864,6 (1 623,7) Mkr, +14,8 procent.

• Nettoomsättningen jämförbara butiker ökade med 14,8 (8,1) procent.

• Bruttomarginalen uppgick till 30,2 (30,0) procent. Bruttomarginalen inklusive engångsposter för första halvåret 2014 uppgick till 30,5 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 114,7 (75,1) Mkr. Rörelseresultatet inklusive engångsposter för första halvåret 2014 uppgick till 83,9 Mkr.

• Rörelsemarginalen uppgick till 6,2 (5,2) procent.

• Resultat efter skatt uppgick till 80,5 (50,6) Mkr. Resultatet efter skatt inklusive engångsposter för första halvåret 2014 uppgick till 57,4 Mkr.

• Resultat per aktie uppgick till 1,3 (0,9) kr.

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015