Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

20 april 2015

Delårsrapport januari - mars 2015

Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent

1 januari - 31 mars

• Nettoomsättningen uppgick till 570,0 (487,0) Mkr, +17,0 procent.

• Nettoomsättningen jämförbara butiker ökade med 12,0 (7,6) procent.

• Bruttomarginalen uppgick till 32,2 (32,4) procent. Bruttomarginalen inklusive engångsposter första kvartalet 2014 uppgick till 34,1 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till -16,1 (-20,0) Mkr. Rörelseresultatet inklusive engångsposter första kvartalet 2014 uppgick till -11,3 Mkr.

• Rörelsemarginalen uppgick till -2,8 (-2,3) procent.

• Resultat efter skatt uppgick till -16,9 (-20,7) Mkr. Resultat efter skatt inklusive engångsposter första kvartalet 2014 uppgick till -13,9 Mkr.

• Resultat per aktie uppgick till -0,3 (-0,2) kr.

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015