Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

26 januari 2015

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Fjärde kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 10 procent

och rörelseresultatet förbättrades till 38 Mkr

1 oktober - 31 december

• Nettoomsättningen uppgick till 695,4 (633,2) Mkr, +9,8 procent

• Nettoomsättningen jämförbara butiker ökade med 3,7 (2,9) procent

• Bruttomarginalen uppgick till 32,5 (32,6) procent

• Rörelseresultatet uppgick till 37,9 (34,2) Mkr

• Rörelsemarginalen uppgick till 5,4 (5,4) procent

• Resultat efter skatt uppgick till 30,8 (25,9) Mkr

• Resultat per aktie uppgick till 0,5 (0,4) kr

1 januari - 31 december

• Nettoomsättningen uppgick till 3 547,2 (3 216,4) Mkr, +10,3 procent

• Nettoomsättningen jämförbara butiker ökade med 3,8 (-0,7) procent

• Bruttomarginalen exklusive engångsposter uppgick till 30,9 (30,7) procent och inklusive engångsposter till 31,1 procent

• Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 288,1 (246,7) Mkr och inklusive engångsposter till 296,8 Mkr

• Rörelsemarginalen uppgick till 8,4 (7,7) procent

• Resultat efter skatt exklusive engångsposter uppgick till 211,1 (184,0) Mkr och inklusive engångsposter 217,9 Mkr

• Resultat per aktie uppgick till 3,6 (3,0) kr

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015