Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

20 oktober 2014

Delårsrapport januari - september 2014

Tredje kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 4,5 procent och rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 175 Mkr

1 juli - 30 september

• Nettoomsättningen uppgick till 1 228,1 (1 175,2) Mkr, +4,5 procent

• Nettoomsättningen jämförbara butiker minskade med 1,6 (+1,1) procent

• Bruttomarginalen uppgick till 31,1 (31,2) procent

• Rörelseresultatet uppgick till 175,0 (170,0) Mkr

• Rörelsemarginalen uppgick till 14,3 (14,5) procent

• Resultat efter skatt uppgick till 129,7 (130,8) Mkr

• Resultat per aktie uppgick till 2,1 (2,2) kr per aktie

1 januari - 30 september

• Nettoomsättningen uppgick till 2 851,8 (2 583,2) Mkr, +10,4 procent

• Nettoomsättningen jämförbara butiker ökade med 3,8 (2,1) procent

• Bruttomarginalen exklusive engångsposter uppgick till 30,5 (30,3) procent och inklusive engångsposter 30,8 procent

• Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 250,2 (212,4) Mkr och inklusive engångsposter 258,9 Mkr

• Rörelsemarginalen uppgick till 9,1 (8,2) procent

• Resultat efter skatt exklusive engångsposter uppgick till 180,3 (158,1) Mkr och inklusive engångsposter 187,1 Mkr

• Resultat per aktie uppgick till 3,1 (2,6) kr per aktie

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015