Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

15 juli 2014

Delårsrapport januari - juni 2014

Andra kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 16,5 procent och rörelseresultatet ökade med 25,2 Mkr

1 april - 30 juni

• Nettoomsättningen uppgick till 1 136,7 (976,0) Mkr, +16,5 procent

• Nettoomsättningen jämförbara butiker ökade med 8,3 (-2,5) procent

• Bruttomarginalen uppgick till 28,9 (29,4) procent

• Rörelseresultatet uppgick till 95,1 (69,9) Mkr

• Rörelsemarginalen uppgick till 8,4 (7,2) procent

• Resultat efter skatt uppgick till 71,4 (50,5) Mkr

• Resultat per aktie uppgick till 1,2 (0,8) kr per aktie

1 januari - 30 juni

• Nettoomsättningen uppgick till 1 623,7 (1 407,9) Mkr, +15,3 procent

• Nettoomsättningen jämförbara butiker ökade med 8,1 (-4,6) procent

• Bruttomarginalen exklusive engångsposter uppgick till 30,0 (29,5) procent och inklusive engångsposter 30,5 procent

• Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 75,1 (42,5) Mkr och inklusive engångsposter 83,9 Mkr

• Rörelsemarginalen uppgick till 5,2 (3,0) procent

• Resultat efter skatt exklusive engångsposter uppgick till 50,6 (27,3) Mkr och inklusive engångsposter 57,4 Mkr

• Resultat per aktie uppgick till 0,9 (0,4) kr per aktie

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015