Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

17 april 2014

Delårsrapport januari - mars 2014

Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 12,8 procent

1 januari - 31 mars

• Nettoomsättningen uppgick till 487,0 (431,9) Mkr, +12,8 procent

• Nettoomsättningen jämförbara butiker ökade med 7,6 (-8,8) procent

• Bruttomarginalen exklusive engångsposter uppgick till 32,4 (29,9) procent och inklusive engångsposter 34,1 procent

• Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till -20,0 (-27,4) Mkr och inklusive engångsposter -11,3 Mkr

• Rörelsemarginalen uppgick till -2,3 (-6,4) procent

• Resultat efter skatt exklusive engångsposter uppgick till -20,7 (-23,2) Mkr och inklusive engångsposter -13,9 Mkr

• Resultat per aktie uppgick till -0,2 (-0,4) kr per aktie

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015